Anna Mrskošová

Narozena: v roce 1893
Zemřela: v roce 1960

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MRSKOŠOVÁ Anna

KSČ

XII. vol. kraj - Tábor

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; 7.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byla členkou výb. rozp. a zeměd.

Vzdala se posl. mandátu přípisem ze zde 4. II. 1953.

71, 20. III. 1953; 4.

Její nástupce František Janata.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zvláštní dani z úroků z úsporných vkladů (t. 182).

20, 21. XII. 1948; 61.

o mírových resolucích došlých Národnímu shromáždění.

40, 22. II. 1950; 15.ISP (příhlásit)