JUDr. Karel Moudrý

Narozen: v roce 1871
Zemřel: v roce 1948

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MOUDRÝ Karel, Dr.

VIII. voleb. kraj

ČNS-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. im. a ink.

Vystoupil klubu poslanců čsl. strany nár. soc. 30. XI. 1938 a stal se člene klubu posl. NSP.

156, 3. XII. 938; 3.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona o úpravě poměrů v mlynářství, t. 1249.

34, 3. III. 1938; 3.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 526

(im. A. Hlinky, K. Sidora, J. Siváka, dr Tiso a dr Sokola)

76, 2. I. 1937; 6.

im. výb. zpr. t. 527

(im. A. Hlinky)

76, 21. I. 937; 27.

im. výb. zpr. t. 741

(im. A. Hlinky)

87, 12. III. 937; 10.

im. výb. zpr. t. 742

(im. A. Hlinky)

9, 9. IV. 1937; 11.

Interpelace:

o odkladném účinku konečných rozhodnutí zemských úřadů, kterými mlynáři jsou pokutová pro nepodepsání smluv s Čsl. obilní společností až do rozhodnutí této sporné otázky Nej. správním soudem,

t. 827/XV. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1041/XIV. 112, 29. X. 1937; 10.ISP (příhlásit)