JUDr. Karel Moudrý

Narozen: v roce 1871
Zemřel: v roce 1948

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MOUDRÝ Karel

VIII. voleb. kraj

ČS

Nastoupil za Sajdla Josefa, jenž se vzdal mandátu.

Osvědč. posl. vydáno 282, 4. IX. 1924; 1189. IX.

Volba verifikována 297, 11. XI. 1924; 180. X.

Slib vykonal 282, 4. IX. 1924; 1189. IX.

Byl členem výb. imunit. a inic.

Návrhy:

na vrácení zpr. t. 5138 (im. záležitost dr. Gagatky) im. výb. k novému projednání.

349, 23. VI. 1925; 328. XI.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 4861 (im. J. Dubického).

311, 10. XII. 1924; 839. X.

im. výb. zpr. t. 4872 (im. inž. Junga).

311, 10. XII. 1924; 841. X.

im. výb. zpr. t. 4845 (im. M. Tomika).

315, 16. XII. 1924; 922. X.

im. výb. zpr. t. 4877 (im. V. Bartáka).

319, 19. XII. 1924; 1054. X.

im. výb. zpr. t. 4873 (im. I. Mondoka a J. Hakena).

321, 29. I. 1925; 1089. X.

im. výb. zpr. t. 4849 (im. I. Mondoka).

328, 12. III. 1925; 1309-10. X.

im. výb. zpr. t. 4956 (im. dr. Kaminského).

329, 12. III. 1925; 1316. X.

im. výb. zpr. t. 4878 (im. I. Mondoka).

337, 31. III. 1925; 9. XI.

im. výb. zpr. t. 4863 (im. I. Kurtjaka).

338, 31. III. 1925; 14. XI.

im. výb. zpr. t. 4864 (im. I. Kurtjaka).

340, 1. IV. 1925; 53. XI.

im. výb. zpr. t. 4866 (im. I. Kurtjaka).

343, 22. V. 1925; 132. XI.

im. výb. zpr. t. 4959 (im. dr. Šmerala).

343, 22. V. 1925; 132. XI.

im. výb. zpr. t. 4958 (im. dr. Kaminského).

349, 23. VI. 1925; 328. XI.

im. výb. zpr. t. 4881 (im. A. Hlinky).

350, 25. VI. 1925; 347. XI.

im. výb. zpr. t. 4883 (im. H. Tausika).

351, 1. VII. 1925; 372. XI.

im. výb. zpr. t. 4983 (im. I. Kurtjaka).

351, 1. VII. 1925; 374. XI.

im. výb. zpr. t. 5121 (im. H. Simma).

351, 1. VII. 1925; 376. XI.

im. výb. zpr. t. 4880 (im. H. Tausika).

355, 9. VII. 1925; 470. XI.

im. výb. zpr. t. 4957 (im. J. Oktavce).

356, 9. VII. 1925; 481. XI.

im. výb. zpr. t. 5137 (im. dr. Lodgmana).

356, 9. VII. 1925; 482. XI.

im. výb. zpr. t. 5171 (im. dr. Budaye).

362, 18. IX. 1925; 590, 594. XI.

im. výb. zpr. t. 5030 (im. I. Mondoka).

362, 18. IX. 1925; 600, 602. XI.

im. výb. zpr. t. 5147 (im. inž. Kalliny).

362, 18. IX. 1925; 602. XI.

im. výb. zpr. t. 5031 (im. dr. Gátiho).

372, 7. X. 1925; 1357. XI.

im. výb. zpr. t. 5107 (im. K. Kreibicha).

376, 13. X. 1925; 1504. XI.

im. výb. zpr. t. 5296 (im. K. Kreibicha).

377, 14, X. 1925; 1527. XI.

im. výb. zpr. t. 5297 (im. N. Sedorjaka).

377, 14. X. 1925; 1528. XI.

im. výb. zpr. t. 5308 (im. J. Bečky).

377, 14. X. 1925; 1528. XI.

im. výb. zpr. t. 5298 (im. T. Koutného).

377, 14. X. 1925; 1528. XI.

im. výb. zpr. t. 5309 (im. H. Tausika).

377, 14. X. 1925; 1529. XI.

im. výb. zpr. t. 5310 (im. H. Tausika).

377, 14. X. 1925; 1529. XI.

im. výb. zpr. t. 5311 (im. H. Tausika).

377, 14. X. 1925; 1530. XI.

im. výb. zpr. t. 5350 (im. I. Mondoka).

377, 14. X. 1925; 1530. XI.

im. výb. zpr. t. 5395 (im. H. Tausika).

378, 15. X. 1925; 1556. XI.

im. výb. zpr. t. 5396 (im. I. Kurtjaka).

378, 15. X. 1925; 1556. XI.

im. výb. zpr. t. 5397 (im. J. Vraného).

378, 15. X. 1925; 1557. XI.

im. výb. zpr. t. 5399 (im. Fr. Beutela).

378, 15. X. 1925; 1557. XI.

im. výb. zpr. t. 5400 (im. N. Sedorjaka).

378, 15. X. 1925; 1558. XI.

im. výb. zpr. t. 5401 (im. H. Tausika).

378, 15. X. 1925; 1558. XI.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930).

302, 20. XI. 1924; 387. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.).

370, 5. X. 1925; 1185. XI.ISP (příhlásit)