JUDr. Robert Mayr-Harting

Narozen: v roce 1874

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MAYR-HARTING Robert, dr,

VII. voleb. kraj

DCHS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 12.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) - rozp. - soc.-pol. - úsp. kom. - úst.- práv. - vyšetř. a zásob.

Návrhy iniciativní:

aby se zavedla čtrnáctiměsíční povinná presenční služba, t. 81.

9, 16. I. 1930; 8.

aby byly znovu zavedeny dvojité svátky, t. 86.

9, 16. I. 1930; 8.

o zrovnoprávnění všech pensistů, t. 87.

9, 16. I. 1930; 8.

na zřízení platebny k zajištění služebních starobních požitků farmacentů zaměstnaných ve veřejných a ústavních lékárnách (zákon o lékárnických platebnách), t. 144.

10, 23. I. 1930; 6.

na změnu zákona ze dne 11. VI. 1919, č. 330 Sb. z., o pozemkovém úřadě, t. 145.

10, 23. I. 1930; 6.

na zavedení hospodářských premií pro tabákové dělnictvo, t. 152.

13, 3. II. 1930; 5.

na změnu § 82 živnostenského řádu ze dne 8. III. 1885, č. 22 ř. z., t. 181.

16, 17. II. 1930; 7.

aby státním a veřejným zaměstnancům byl poskytnut jubilejní dar, t. 225.

25, 26. II. 1930; 3.

na jubilejní dar válečným invalidům, kteří nedostávají důchodů, t. 226.

25, 26. II. 1930; 3.

o péči o nezaměstnané, t. 337.

40, 8. IV. 1930; 3.

aby město Aš bylo zařazeno do skupiny míst B, t. 1141.

120, 19. V. 1931; 9.

aby se rychle poskytla pomoc městu Schönbachu, těžce postiženému živelní pohromou, t. 1295.

133, 1. VII. 1931; 6.

na pomoc pro obec Breitenbach v Rudohoří, t. 1353.

142, 14. X. 1931; 15.

Návrhy pozměňovací:

k t. 16. 3, 17. XII. 1929; 51.

k t. 17. 3, 17. XII. 1929; 51-2.

k t. 210. 25, 26. II. 1930; 4-15.

k t. 652. 70, 25. IX. 1930; 87.

k t. 780. 88, 28. XI. 1930; 108-125.

k t. 846. 96, 16. XII. 1930; 78.

k t. 966. 106, 19. II. 1931; 53.

Návrhy resoluční:

k t. 210. 25, 26. II. 1930; 16-47.

k t. 652. 70, 25. IX. 1930; 90.

k t. 780. 89, 29. XI. 1930; 4-34.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

17, 18. II. 1930; 32.

o zákonu o zastavení účinnosti zákona o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (t. 652).

69, 23. IX. 1930; 5.

o státním rozpočtu pro r. 1931 (t. 780) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

84, 24. XI. 1930; 23.

o zákonu, kterým se zmocňuje ministr financí, aby sjednal státní půjčku (t. 1177).

123, 21. V. 1931; 23.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

241, 1. I. 1933; 28.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

. 345, 6. XI. 1934; 33.

Interpelace:

o přeložení rotavských železáren do Karlovy Huti,

t. 675/II. 72, 21. X. 1930; 9.

odpov. t. 968/XIV. 111, 17. III. 1931; 7.

o bezpečnostních poměrech v obci Schwaderbachu v okrese kraslickém,

t. 1305/XI. 140, 10. VII. 1931; 15.

odpov. t. 1421/XIX. 145, 24. XI. 1931; 13.ISP (příhlásit)