JUDr. Robert Mayr-Harting

Narozen: v roce 1874

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MAYR-HARTING Robert, Dr.

VII. voleb. kraj

DCHS, SdP, DNS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. rozp., parl. úsp. kom. a ústav.-práv.

Po splynutí něm. křesť.-soc. strany děln. se stranou sudetskoněmeckou vstoupil 29. II. 1938 do klubu poslanců sudetskoněmecké strany.

143, 29. III. 1938; 4.

Stal se členem klubu posl. DNS 7. XI. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

na úpravu poměrů státních berních vykonavatelů, t. 693.

72, 10. XII. 1936; 4.

na vydání zákona, kterým se upravuje jednání ve společných poradách výborů poslanecké sněmovny a senátu NS., t. 801.

83, 26. I. 1937; 3.

aby se ihned učinila pomocná opatření pro obyvatele v Chebu, postižené živelní pohromou, t. 928.

100, 3. VI. 1937; 4.

aby byla rychle poskytnuta vydatná pomoc obyvatelům poběžovického soudního okresu, postiženým velkým krupobitím, t. 985.

105, 15. VI. 1937; 3.

na vydatnou pomoc obcím a osadám v okr. jílovském, smíchovském a v okresích přilehlých, postiženým průtrží mračen s krupobitím dne 11. VI. 1937, dále na okr. Benešov u Prahy a na okr. frýdeckém, t. 1002.

107, 22. VI. 1937; 5.

na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních, t. 1240.

130, 22. II. 1938; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 635. 61, 8. X. 1936; 31.

k t. 1140. 122, 4. XII. 1937; 17.

k t. 1170, 1171, 1172, 1173, 1176, 1177, 1178.

127, 16. XII. 1937; 52-56.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 a o prohlášení mimin. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

16, 5. XII. 1935; 40.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 20. V. 1930, č. 70 Sb. z. a n., kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich (t. 511).

53, 16. VI. 1936; 20.

o zákonu, jímž se mění zákon ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z. a n., o dani z masa (t. 541) a o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon přímých daních (t. 542).

57, 25. VI. 1936; 3.

o zákonu, kterým se vydává občanský zákoník (t. 844).

92, 15. IV. 1937; 25.ISP (příhlásit)