Franz Matzner

Narozen: v roce 1869

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MATZNER Franz

XII. voleb. kraj

DN, DV

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 12.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) - rozp. a zásob.

Po rozpuštění klubu "Deutsche Nationalpartei" stal se členem nově utvořeného klubu "Klub der deutsch-völkischen Abgeordneten".

309, 14. XII. 1933; 2.

Návrhy iniciativní:

aby byl vydán zákon, jímž se zakazuje užívati v továrnách mladistvých, kteří nedosáhli 18. roku, t. 82.

9, 16. I. 1930; 8.

aby byl vydán zákon o vyznačení hranic, t. 434.

48, 15. V. 1930; 68.

Návrhy resoluční:

k t. 210. 25, 26. II. 1930; 31-3.

k t. 2150. 246, 7. II. 1933; 108-118.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. hospod. a doprav. a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

24, 25. II. 1930; 3.

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z., o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnání (t. 391)

45, 2. V. 1930; 33.

o zákonu, jímž se mění celní sazebník pro československé celní území (t. 495).

58, 5. VI. 1930; 56.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. hospod. a doprav. a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

88, 28. XI. 1930; 3.

o zákonu o mimořádném úvěru 150,000.000 Kč na zmírňování následků hospodářské krise (t. 846).

96, 16. XII. 1930; 49.

o zákonu o státní pomoci při živelních pohromách v roce 931 (t. 1317).

135, 3. VII. 1931; 7.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. X. 1931.

153, 2. XII. 1931; 57.

o zákonu o dopravě motorovými vozidly (t. 2127).

237, 23. XII. 1932; 8.

o státním rozpočtu pro r. 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

245, 6. II. 1933; 51.

o zákonu, kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům (t. 2232)

267, 28. IV. 1933; 5.

Interpelace:

o opatření peněz na zemědělské meliorace,

t. 686/X. 72, 21. X. 1930; 10.

odpov. t. 1072/VII. 118, 7. V. 1931; 8.

o vydávání honebních lístků, které se neshodují s nařízeními,

t. 747/XII. 78, 5. XI. 1930; 4.

odpov. t. 894/XVII. 102, 6. II. 1931; 77.

o neslýchaných přehmatech četnictva v Bruntále,

t. 1045/XVII. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 1393/III. 142, 14. X. 1931; 12.

o zadávání stavebních hmot na dláždění silnic,

t. 1445/XIV. 145, 24. XI. 1931; 12.

odpov. t. 1651/II. 170, 16. III. 1932; 8.

o odvolání Ant. Schimery, zelináře v Opavě, Zelená ulice č. 34, proti výměru daně výdělkové a důchodové za r. 1930,

t. 1562/XII. 163, 21. I. 1932; 7.

odpov. t. 1754/XVIII. 188, 24. V. 1932; 3.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Opavě (přečin podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky)

313, 17. I. 1934; 7.

zpr. t. 2921; zprav. F. Richter; vydán:

370, 5. IV. 1935; 35-36.ISP (příhlásit)