Franz Matzner

Narozen: v roce 1869

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MATZNER Franz

XIV. voleb. kraj

NN

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. inic. a zeměd.

Návrhy:

na vydání zákona o zrušení odvodu koní, t. 255.

11, 8. VII. 1920; 575. I.

na vydání zákona, jímž se zakazuje v továrnách práce mladistvých osob do 18 let, t. 349.

14, 26. X. 1920; 13. II.

obnoven č. 3625; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 744. V.

na vydání zák. o označení hranic, t. 381.

14, 26. X. 1920; 13. II.

obnoven č. 3634; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 745. V.

aby majitelům lesů postiženým letošním suchem byla poskytnuta státní podpora, t. 3175.

93, 18. XI. 1921; 466. IV.

obnoven č. 3632; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 745. V.

o živelních škodách způsobených průtrží mračen v obci Oskavě v okrese šternberském na Moravě, t. 4896.

294, 30. X. 1924; 30. X.

2 pozměňov. návrhy k stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XVIII., oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1276. IV.

doplňov. návrh k osnově zákona o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371) k § 4.

245, 19. XII. 1923; 1629. VIII.

Resoluce:

k osnově zák. o úvěru 10 mil. Kč ke tlumení nákaz zvířecích (zpr. t. 2179), týkající se rozdělení částky podle národnostního složení území.

72, 14. VII. 1921; 442. III.

k stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XVIII., oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1294. IV.

3 resol. k státnímu rozpočtu pro r. 1924, kapit. XVIII. a XX. (zpr. t. 4300), týkající se vydatné podpory zemědělství a lesnictví na sever. Moravě a Slezsku, zřízení vodovodu v Andělské Hoře Lichtvardě a zřízení expositury ředitelství vodních cest v Morav. Ostravě.

236, 30. XI. 1923; 1158, 1159. VIII.

k osnově zák. o mimořádných úlevách při placení přímých daní (zpr. t. 4828), týkající se reformy daně pozemkové.

291, 24. IX. 1924; 2063. IX.

Řeč v rozpravě:

o úvěru 10 mil. Kč ke tlumení moru a nákaz zvířecích (zpr. t. 2179).

72, 14. VII. 1921; 437. III. (něm. 488)

o dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepychové (zpr. t. 2713).

79, 2. VIII. 1921; 930. III. (něm. 957)

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hospod. a soc. pol.).

99, 25. XI. 1921; 1178. IV. (něm. 1253)

o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků (zpr. t. 3951).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1998. VI. (něm. 2093)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

233, 28. XI. 1923; 871. VIII. (něm. 914)

Interpelace:

na včasné opatření a zlevnění uhlí na mlácení a opatření oleje k mazání strojů,

t. 173. 10, 19. VI. 1920; 523. I.

odpov. t. 384. 14, 26. X. 1920; 26. II.

o stanovení a vyplácení přejímací ceny za koně, podělené evidenčními lístky,

t. 258. 11, 8. VII. 1920; 573. I.

odpov. t. 492. 14, 26. X. 1920; 29. II.

o odpovědi okres. obil. úřadu ve Valaš. Meziříčí skladišť. družstvu ve Frenštátě u Šumperka na Moravě,

t. 794. 23, 23. XI. 1920; 364. II.

odpov. t. 1830. 66, 31. III. 1921; 9. III.

o nespravedlivém provádění censury u okres. hejtm. v Bruntále,

t. 1289. 45, 20. I. 1921; 1813. II.

odpov. t. 2073. 67, 19. V. 1921; 111. III.

o podloudném dovozu dobytka z Rumunska do území moravsko-ostravského,

t. 2851. 86, 18. X. 1921; 13. IV.

o zabavení provolání v časopise "Freudenthaler Zeitung" čís. 25, "Jägerndorfer Zeitung" čís. 25 a "Deutsche Post" čís. 72 v Opavě,

t. 3550/V. 140, 26. V. 1922; 485. V.

odpov. t. 3778/XIV. 159, 24. X. 1922; 43. VI.

o stržení pomníku v Bruntále,

t. 3909/II. 178, 12. XII. 1922; 1540. VI.

odpov. t. 4231/VI. 219, 30. X. 1923; 15. VIII.

o stržení pomníku v Jindřichově,

t. 3887/XIII. 180, 14. XII. 1922; 1594. VI.

odpov. t. 4134/XII. 215, 27. VI. 1923; 527. VII.

o zabavení časopisu "Jägerndorfer Zeitung" v Krnově a "Deutsche Post" v Opavě,

t. 3995/III. 194, 6. III. 1923; 2359. VI.

odpov. t. 4065/XIV. 206, 3. V. 1923; 287. VII.

o zabavení časopisu "Freudenthaler Zeitung",

t. 4041/XIV. 199, 10. IV. 1923; 18. VII.

odpov. t. 4179/XIX. 219, 30. X. 1923; 13. VIII.

o vzmáhajícím se sužování cikány,

t. 4551/XII. 265, 27. V. 1924; 737. IX.

odpov. t. 4746/XII. 281, 4. IX. 1924; 1179. IX.

Dotazy:

o zásobování potravinami ve frývaldovském okrese.

17, 5. XI. 1920; 133. II.

odpov. 43, 18. I. 1921; 1722. II.

o nenáležitém chování průvodčího Noska.

306, 26. XI. 1924; 613. X.

odpov. 328, 12. III. 1925; 1298. X.

že se nevyplácejí pensijní požitky četnickému strážmistru v. v. A. Scholzovi.

311, 10. XII. 1924; 826. X.

odpov. 324, 5. III. 1925; 1235. X.

jak se chová četnictvo při politických schůzích.

339, 1. IV. 1925; 19. XI.

odpov. 352, 2. VII. 1925; 386. XI.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Brně (zločin velezrady a rušení veř. pokoje podle §§ 58 c), 65 a), b) tr. z.)

44, 20. I. 1921; 1777. II.

žád. obnovena 147, 16. VI. 1922; 921. V.

řízení zast. 291, 24. IX. 1924; 2071. IX.

okr. s. v Opavě (přestupky podle § 3 zák. shrom., § 23 tisk zák. a podle čl. III., odst. 3 zák. ze dne 15. X. 1868, ř. z. č. 142)

89, 21. X. 1921; 187. IV.

zemsk. s. v Opavě (zločin podle § 65 a) tr. z. a přečin podle § 302 tr. z.)

139, 23. V. 1922; 420. V.

řízení zast. 199, 10. IV. 1923; 21. VII.

zemsk. s. v Opavě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výrokem na slavnosti ku zřízení válečného pomníku v Opavicích dne 24. června 1923)

219, 30. X. 1923; 21. VIII.

zpr. t. 4761; zprav. J. Mach;

nevydán 327, 10. III. 1925; 1291. X.

kraj. s. v Olomouci (přečin podle § 14, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky spáchaný řečí na veřejné schůzi dne 16. března 1924 v Dolní Dlouhé Loučce)

272, 12. VI. 1924; 867. IX.

zpr. t. 4630; zprav. J. Rouček;

nevydán 280, 26. VI. 1924; 1143. IX.ISP (příhlásit)