Václav Mandovec

Narozen: v roce 1910

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

MANDOVEC Václav

KSČ

48 /Středočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83

Členem zemědělského výboru

1, 23. 6. 1964; 30.

Členem komise poslanců NS pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 335 tr. ř.

2, 25. 9. 1964; 126.

Interpelace, dotazy a náměty:

zvýšení ceny za sušení brambor

2, 25. 9. 1964; 112.

odpověď

2, 25. 9. 1964; 114.

placení obratové daně v zemědělství.

14, 7. 4. 1967; 245.

odpověď písemná.

poukazuje na to, že nelze odůvodnit 300% zvýšení poplatků za odbornou správu lesů

24, 27. 6. 1968; 333.ISP (příhlásit)