Václav Mandovec

Narozen: v roce 1910

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

MANDOVEC Václav

KČS

25 (Středočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 7.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání iniciativního návrhu zákona o jednacím a pracovním řádu NS.

Členem zemědělského výboru.

Řeč v rozpravě:

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (t. 40).

8, 27. VI. 1961; 114.ISP (příhlásit)