JUDr. Felix Luschka

Narozen: v roce 1885

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LUSCHKA Felix, dr.

XIV. voleb. kraj

DCHS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 12.

Byl členem výb. inkompatib. - stál. - ústav.-práv. - vyšetř. - zahr.

Návrhy iniciativní:

na změnu § 215 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. (Platový zákon), a § 47 zákona ze dne 24. června 1926, č. 104 Sb. z. (Učitelský zákon), t. 217.

25, 26. II. 1930; 3.

aby byl zřízen výbor pro národní menšiny, t. 413.

66, 24. VI. 1930;. 22.

o podání zprávy o opatřeních, provedených pro Hlučínsko podle zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 76 Sb. z., t. 1337.

140, 10. VII. 1931; 3.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1049. 115, 27. III. 1931; 81.

k t. 1278. 132, 26. VI. 1931; 63.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

5, 19. XII. 1929; 4.

o prohlášení mi. zahr. věcí dr Beneše z 30. I. 1930 o otázkách reparačních (haagská konference)

14, 4. II. 1930; 4.

o zákonu o trestním soudnictví nad mládeží (t. 823)

94, 12. XII. 1930; 24.

o Dohodě mezi republikou Československou a republikou Francouzskou o letecké dopravě podepsané v Praze dne 26. května 1925 a Dodatkovém protokolu k této dohodě, podepsané v Antverpách dne 25. června 1930 (t. 1047); mluví o dopravních poměrech ve Slezsku.

116, 23. IV. 1931; 18.

o zprávě vyšetřovacího výboru o obviněních vznesených dr Stránským proti J. Stříbrnému (t. 1278)

132, 26. VI. 1931; 30.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

145, 24. XI. 1931; 59.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1930 spolu s účty státního melioračního fondu státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1681).

179, 28. IV. 1932; 13.

o zákonu o zřízení parlamentní úsporné a kontrolní komise. (t. 2111) a o zákonu o zatímním vedení státního hospodářství od 1. ledna do 28. února 1933 (t. 2120).

233, 20. XII. 1932; 15.

o imunitní věci H. Krebse, O. Schuberta, inž. Junga a R. Kaspera (t. 2160), činí jménem něm. křesť.-soc. strany lidové prohlášení o stanovisku k této věci.

251, 23. II. 1933; 11.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše o boji za demokracii v politice evropské a světové z 25. IV. 1933.

266, 27. IV. 1933; 49.

o zákonu o mimořádné moci nařizovací (t. 2292); činí jménem něm. křesť.-soc. strany lidové, něm. nár.-soc. strany dělnické, něm. strany národní, něm. pracovního a hospodářského souručenství a něm. strany živnostenské prohlášení k věci.

282, 8. VI. 1933; 8.

o zákonu, jímž se mění zákon o mimořádných opatřeních (t. 2297)

286, 23. VI. 1933; 3.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 2. VII. 1934 o nové fási v boji o evropskou rovnováhu.

341, 4. VII. 1934; 12.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760), mluví o vrácení insignií německou universitou (podle lex Mareš z r. 1920)

349, 28. XI. 1934; 15.

Interpelace:

naléhavá, o včerejších protiněmeckých výtržnostech v Praze,

t. 663. 72, 21. X. 1930; 32.

odpov. t. 709. 74, 23. X. 1930; 32.

o domovní prohlídce u gymn. školníka Fischera v Uničově,

t. 41/XVI. 9, 16. I. 1930; 7.

odpov. t. 405/XIX. 46, 8. V. 1930; 7.

o účasti novojičínského okresního hejtmana na schůzích, které jsou věnovány vytlačení německých škol a německých pracovníků ze soudního okresu příborského,

t. 247/XI. 29, 18. III. 1930; 6.

odpov. t. 437/XIII. 54, 27. V. 1930; 77.

o úpravě služebních a platových poměrů duchovních ošetřovatelů ve státních léčebných ústavech,

t. 247/XV. 29, 18. III. 1930; 6.

odpov. t. 621/XIII. 67, 16. IX. 1930; 15.

o zaplacení válečných půjček,

t. 274/V. 36, 2. IV. 1930; 5.

odpov. t. 555/I. 67, 16. IX. 1930; 12.

o škodlivých změnách jízdního řádu,

t. 320/VII. 41, 10. IV. 1930; 5.

odpov. t. 653/XXIII. 71, 2. X. 1930; 6.

o menšinové rozpravě v Ženevě,

t. 675/V. 72, 21. X. 1930; 9.

odpov. t. 1010/XI. 114, 26. III. 1931; 5.

že bylo zastaveno vyplácení úroků z vinkulovaných úpisů předválečného státního dluhu,

t. 769/I. 90, 4. XII. 1930; 34.

odpov. t. 968/VII. 111, 17. III. 1931; 7.

o započítání nepojištěné doby do pensijního pojištění,

t. 809/XV. 95, 15. XII. 1930; 4.

odpov. t. 968/XII. 11, 17. III. 1931; 7.

že u jesenické expositury zemědělské nemocenské pojišťovny byla zřízena poradna pro zabránění porodům,

t. 937/VII. 106, 19. II. 1931; 5.

odpov. t. 1072/XIV. 118, 7. V. 1931; 8.

o mimořádné nouzi města Osoblahy,

t. 1305/IX. 140, 10. VII. 1931; 15.

odpov. t. 1721/VII. 183, 10. V. 1932; 5.

o urážlivém projevu pana vyslance Československé republiky v Paříži Osuského na sjezdu bývalých francouzských bojovníků na frontě dne 7. června t. r.,

t. 1305/XVI. 140, 10. VII. 1931; 15.

odpov. t. 1406/XII. 142, 14. X. 1931; 15.

že se novostavba školní budovy v Kravařích provádí proti předpisům,

t. 1379/XIII. 142, 14. X. 1931; 9.

odpov. t. 1651/III. 170, 16. III. 1932; 8.

jak učitelské nakladatelství v Holešově hanobí německý národ,

t. 1438/VI. 145, 24. XI. 1931; 11.

odpov. t. 1572/XII. 167, 4. II. 1932; 47.

že nebyla vyřízena interpelace podepsaných poslanců o mimořádné nouzi města Osoblahy,

t. 1562/XI. 163, 21. I. 1932; 7.

odpov. t. 1721/VII. 183, 10. V. 1932; 5.

o mimořádné podpoře Všeobecnému pensijnímu ústavu.

t. 1676/XI. 176, 14. IV. 1932; 5.

o zákazu hlučínského okresního úřadu vyvěsiti plakáty 6. německého zemského katolického sjezdu,

t. 2308/III. 289, 3. VII. 1933; 3.

odpov. t. 2347/XXIII. 293, 17. X. 1933; 9.

o pomocných opatřeních pro finančně strádající obce

t. 2365/III. 297, 6. XI. 1933; 4.

odpov. t. 2469/XIX. 315, 15. II. 1934; 6.

že město Opava bylo odstrčeno při zlepšení zrychlených dálkových spojů v novém jízdním řádu

t. 2576/XXII. 329, 5. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2734/II. 343, 25. X. 1934; 22.

o událostech při provádění universitního zákona,

t. 2772/V. 365, 13. XII. 1934; 4.

odpov. t. 2832/XI. 362, 12. III. 1935; 5.

o rozdělení státních příspěvků na sociální péči o studentstvo,

t. 2846/V. 364, 21. III. 1935; 6.ISP (příhlásit)