Gustav Loubal

Narozen: v roce 1905

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LOUBAL Gustav, JUDr.

ČS

XVI. vol. kraj - Olomouc

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inic., rozp., úsp. kom. a úst.-práv.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 369

(zákon o berních úlevách při uspořádání některých právních poměrů družstev, spolků a jiných právnických osob).

36, 17. XI. 1949; 19,

oprava text. chyb 20.ISP (příhlásit)