Gustav Loubal

Narozen: v roce 1905

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LOUBAL Gustav, JUDr.

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran. a inic.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o přesunutí nástupního termínu vojenské presenční služby na 1. XI. 1946 u osob zaměstnaných v zemědělství, t. 316.

45, 9. IV. 1946; 5.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 116

(zákon o zatímní úpravě vojenské služby žen v československé branné moci).

25, 24. I. 1946; 15.

bran. výb. zpr. t. 421

(zákon o doplnění a změně dekretu presidenta republiky ze dne 4. X. 1945, č. 105 Sb., o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců).

53, 16. V. 1946; 12.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o úpravě některých právních poměrů vojenských gážistů z povolání (t. 238).

37, 6. III. 1946; 22.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. polit., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

41, 27. III. 1946; 36.

Interpelace:

ve věci zřízení vysoké školy hudební v Brně,

t. 53. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 286. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci zvýšení kontingentu textilního zboží a obuvi válečnými událostmi těžce postiženému polit. okr. vyškovskému,

t. 54. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 264. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci urychleného vybudování dráhy Brno Jindř. Hradec-Třeboň-Čes. Budějovice,

t. 56. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 181. 33, 21. II. 1946; 5.

o účelném hospodaření palivovým dřívím,

t. 61. 16, 18. XII. 1945; 3.

ve věci zákazu promítání filmu o T. G. Masarykovi ve Znojmě,

t. 80. 19, 9. I. 1946; 2.

odpov. t. 337. 48, 12. IV. 1946; 44.

ve věci pomoci brněnskému textilnímu průmyslu,

t. 87. 19, 9. I. 1946; 2.

odpov. t. 209. 35, 28. II. 1946; 37.

ve věci rychlé a účinné pomoci vystěhovalcům a obyvatelstvu z kraje nacisty těžce poškozeného, z obvodu vojenského výcvikového tábora a vojenské střelnice u Vyškova,

t. 202. 34, 27. II. 1946; 2.

odpov. t. 460. rozesl. 28. VI. 1946.

ve věci daňového zatížení obchodů spravovaných národními správci,

t. 204. 34, 27. II. 1946; 2.

odpov. t. 466. rozesl. 28. VI. 1946.

ve věci Moravského kola spisovatelů a Družstva Moravského kola spisovatelů,

t. 226. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci porušení československé svrchovanosti u Štěchovic,

t. 231. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci uvolnění prodeje vína z jihomoravských vinařských okresů,

t. 254. 40, 26. III. 1946; 4.

odpov. t. 464. rozesl. 28. VI. 1946.

ve věci uprchlých gestapáků z koncentračního tábora na Malé Klajdovce v Brně,

t. 307. 45, 9. IV. 1946; 5.ISP (příhlásit)