Jaromír Kubánek

Narozen: v roce 1910

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KUBÁNEK Jaromír

KSČ

X. vol. kraj - Pardubice

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 7.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. kontr. 2LP a zeměd.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 550

(zákon o zdokonalení živočišné výroby).

51, 21. XII. 1950; 22.ISP (příhlásit)