Jaromír Kubánek

Narozen: v roce 1910

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KUBÁNEK Jaromír

KSČ

153. (Pardubice)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 19.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Rada poslanců.

Výb. zeměd. od 18. 4. 1957.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 365

(k vlád. nař. ze dne 30. září 1959 č. 65 Sb. o nové organizaci plemenářské služby).

35, 18. XII. 1959; 54.

Řeč v rozpravě:

o Varšavské smlouvě 1955 (t. 24).

6, 24. V. 1955; 47.

o rozpočtovém zákonu na rok 1957 (t. 141).

17, 18. IV. 1957; 154.

o rozpočtovém zákonu na rok 1960 (t. 374).

36, 18. II. 1960; 126.ISP (příhlásit)