JUDr. Karel Kramář

Narozen: v roce 1860
Zemřel: v roce 1937

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KRAMÁŘ Karel, Dr.

I. A voleb. kraj

NSj

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 12.

Zemřel 26. V. 1937. 99, 3. VI. 1937; 2.

Po něm nastoupil dr Klíma Vlastimil.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

5, 25. VI. 1935; 54.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 5. XI. 1935 o mezinárodní situaci v Evropě a o válce italsko-habešské.

11, 7. XI. 1935; 21.

Interpelace:

ve věci případu Kozimova,

t. 318/I. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 481/II. 50, 5. VI. 1936; 21.

o dalším trvání hospodářského nátlaku proti Italii podle čl. 16. Paktu o Společnosti národů,

t. 424/XIII. 42, 7. V. 1936; 4.

odpov. t. 626/III. 61, 8. X. 1936; 34.ISP (příhlásit)