JUDr. Karel Kramář

Narozen: v roce 1860
Zemřel: v roce 1937

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KRAMÁŘ Karel, dr.

I. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem úsp. kom. výb. ústav. a zahran.

Návrhy:

na vydání zákona o zřízení úsporné a vyšetřovací komise parlamentní, t. 222.

11, 8. VII. 1920; 574. I.

Zpravodajem:

ústav. výb. zpr. t. 1096 (jmenování ústř. správní komise pro sjednocenou obec pražskou).

35, 17. XII. 1920; 1464. II.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení minist. předs. Vl. Tusara z 1. VI. 1920.

5, 10. VI. 1920; 155. I.

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého z 26. X. 1920.

16, 4. XI. 1920; 87. II.

o ratifikaci mírových smluv (zpr. t. 1325, 1324 a 1371).

49, 28. I. 1921; 1988. II.

o prohlášení min. předs. dr. Ed. Beneše o janovské konferenci ze dne 23. V. 1922.

142, 30. V. 1922; 611. V.

o vládních prohlášeních učiněných ve 159. schůzi dne 24. X. 1922 při nastoupení vlády Švehlovy a o naléh. interp. t. 3809 a 3811 o hospodářské krisi.

160, 25. X. 1922; 100. VI.

o zákonu na ochranu republiky a o státním soudě (zpr. t. 4021 a 4022).

194, 6. III. 1923; 2399. VI.

o prohlášení min. zahran. věcí dr. Beneše ze 219. schůze.

223, 6. XI. 1923; 176. VIII.

o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za urážky na cti spáchané tiskem (zpr. t. 4569).

263, 15. IV. 1924; 589. IX.

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

287, 17. IX. 1924; 1572. IX.

Interpelace:

naléhavá, ve příčině Těšínska,

t. 53. 7, 15. VI. 1920; 332. I.

odpov. t. 465. 14, 26. X. 1920; 27. II.

stran zásilky zbraní Děl. těl. jedn. v Němec. Brodě,

t. 337. 14, 26. X. 1920; 22. II.

odpov. t. 1567. 58, 1. III. 1921; 2387. II.ISP (příhlásit)