Václav Jaša

Narozen: v roce 1886

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JAŠA Václav

XIII. voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. ink. (I. náhr.) a kult.

Zvolen provisorně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

2, 18. VI. 1935; 9-10.

Zvolen definitivně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

10, 6. XI. 1935; 5.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v obcích okresu Břeclav, t. 29.

4, 24. VI. 1935; 4.

na úpravu některých právních poměrů asistentů vysokých škol, t. 254.

25, 21. I. 1936; 9.

na vydání zákona, kterým se zřizuje samostatná československá státní Vysoká škola politická a novinářská v Praze, t. 710.

74, 15. XII. 1936; 3.

ve věci úpravy mzdových poměrů (kolektivních smluv a minimálních mezd) a udržení soc. míru za pomoci smírčího řízení, t. 1462. (netištěno).

Návrh resoluční:

k t. 417. 43, 8. V. 1936; 15.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 1017

(zákon o branné výchově)

108, 24. VI. 1937; 15, doslov 109, 25. VI. 1937; 15, vyjádření o resolucích 49.

Řeč v rozpravě:

o návrhu posl. Uhlíře, dr Neumana, Bábka a Polívky na novelisaci § 23 zák. ze dne 14. V. 1869, č. 62 ř. z., jímžto se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných, (t. 293).

29, 27. II. 1936; 11.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

69, 2. XII. 1936; 74.

Interpelace:

o nepřístupném zasahování do svobody umělecké činnosti,

t. 675/VI. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 828/XIII. 88, 31. III. 1937; 4.

o pokusu propagovati německý nacismus, kult. vyšší německé rasy a zbožnění zbrojení přednáškou dr Laciny v čsl. rozhlasu

t. 711/VI. 74, 15. XII. 1936; 3.

odpov. t. 797/XIV. 84, 4. III. 1937; 4.

ohledně zákazu přednášky na téma "Ideové směrnice socialismu", která měla býti přednesena v čsl. rozhlase,

t. 1165/VIII. 128, 17. XII. 1937; 5.

odpov. t. 1247/XVI. 136, 8. III. 1938; 3.ISP (příhlásit)