Václav Jaša

Narozen: v roce 1886

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JAŠA Václav

leg. posl.

ČSD

Volba verifikována 86, 18. X. 1921; 3. IV.

Slib vykonal 69, 24. VI. 1921; 180. III.

Byl členem výb. bran. - inic. - kult. - rozp. - soc. pol. a ústav. práv.

Návrhy:

aby z prostředků státních poskytnuta byla vydatná pomoc obcím Opatovu, Kněžicím, Stonařovu, Brtnici, Předínu, Lukám a okolním obcím okresu jihlavského a třebíčského, dále obcím okresu velkomeziříčského na Moravě, postiženým průtrží mračen a povodněmi, t. 5167.

344, 3. VI. 1925; 139. XI.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 3768 (změna a doplnění zákonů o školách obecných a občanských).

157, 26. a 27. VI. 1922; 1498. V.

doslov 158, 27. a 28. VI. 1922; 1553. V.

kult. výb. zpr. t. 3854 (jednorázové výpomoci pensistům-učitelům škol církevních na Slovensku).

176, 5. XII. 1922; 1481, 1488. VI.

kult. výb. zpr. t. 4734 (zaopatřovací požitky a jednorázové výpomoci učitelstvu nestátních škol na Podkarp. Rusi).

279, 25. VI. 1924; 1063, 1085. IX.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. kult.)

97, 23. XI. 1921; 916. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. kult.)

173, 24. XI. 1922; 1035. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. kult.)

233, 28. XI. 1923; 804. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930).

300, 18. XI. 1924; 286. X.

o prohlášení správce min. škol. dr. Markoviče ve věcech školských (naléh. interp. t. 5323, 5325 a 5327).

365, 29. IX. 1925; 684. XI.

Interpelace:

že Stát. pozemkový úřad vůči legionářům neprovádí nařízení vládní ze dne 19. XI. 1920, č. 260 Sb. z. a n.,

t. 3351/X. 128, 27. I. 1922; 2714. IV.

ve věci zavraždění správce čsl. finanční stanice v Hyme Jana Sedláčka, maďarskou pohraniční hlídkou,

t. 4085/XI. 209, 11. V. 1923; 320. VII.

odpov. t. 4593/II. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

pro nestoudný útok časopisu "Staatswehr" proti presidentu republiky, členům vlády a Národního shromáždění a předsedkyni Čsl. Červeného kříže,

t. 4178/X. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

pro útoky na presidenta republiky brožurou "Běda nám a našim dětem" sepsanou a vydanou jakýmsi Frant. Vychodilem a vytisknutou Obchodním Organisátorem Akciovou společností v Českých Budějovicích,

t. 4178/XI. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

Dotazy:

o nezákonném rozehnání schůze pokrokového občanstva ozbrojeným četnictvem v Náměští n. Oslavou.

251, 28. III. 1924; 217. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 734. IX.

o výrocích faráře Jos. Sedláčka v Deštné na Moravě.

256, 4. IV. 1924; 276. IX.

o jednání podplukovníka Bedřicha Orla, velitele horského praporu č. 3.

256, 4. IV. 1924; 276. IX.

o zločinné a svévolné akci továrníka Löwa z Helenína a Malého Beranova u Jihlavy, směřující odvézti jmění za hranice státu a bezdůvodně zastaviti své podniky.

267, 3. VI. 1924; 778. IX.

odpov. 342, 22. V. 1925; 112. XI.

ve věci připojení dvora Haidhofu u Mikulova na Moravě a k republice přiděleného území Steinabrunnského ku katastrální obci Selci.

297, 11. XI. 1924; 181. X.

odpov. 324, 5. III. 1925; 1234. X.

o připojení dvora Haidhofu k obci Sedleci u Mikulova na Moravě.

348, 23. VI. 1925; 296. XI.ISP (příhlásit)