František Janalík

Narozen: v roce 1883
Zemřel: v roce 1946

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JANALÍK František

X. voleb. kraj

L-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 3.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. techn.-doprav.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Zpravodajem:

techn.-doprav. výb. zpr. t. 754

(Mezinárodní úmluva o přepravě zboží po železnicích, Mezinárodní úmluva o přepravě cestujících a zavazadel po železnicích spolu se Závěrečným aktem, jakož i se Závěrečným protokolem a o návrhu dohody o zavedení nákladního listu na řád, které byly podepsány v Římě dne 23. XI. 1933).

77, 22. I. 1937; 4.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 1255

(zákon o dopravních značkách pro silniční dopravu).

140, 16. III. 1938; 9, doslov 14.

Žádosti ve věcech imunity:

okr. soud ve Velké Bíteši (přestupek proti bezpečnosti cti).

8, 5. XI. 1935; 17.

zpr. t. 212; zprav. dr Dufek;

věc vrácena výb. im. k novému projednání.

34, 20. III. 1936; 45.

zpr. t. 402; zprav. J. Lichner; nevydán.

44, 14. V. 1936; 8.ISP (příhlásit)