František Janalík

Narozen: v roce 1883
Zemřel: v roce 1946

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JANALÍK František

X. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. doprav. - inic. - kult. - zdrav. - zeměd. a živnost.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hospod. a soc. pol.)

99, 25. XI. 1921; 1176. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856: skup. hospod. a soc. pol.)

175, 29. XI. 1922; 1360. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.)

235, 29. XI. 1923; 1059. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. polit.).

303, 21. XI. 1924; 456. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. polit.).

368, 1. X. 1925; 940. XI.

Interpelace:

o opatření laciného krmiva a steliva,

t. 3740/XII. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

odpov. t. 3966/XV. 187, 13. II. 1923; 2150. VI.

Dotazy:

o protináboženské agitaci odbor. učitele Rychlovského v Jihlavě.

102, 2. XII. 1921; 1334. IV.

o nezákonném počínání učitelů na škole obecné v Mohelně.

109, 16. XII. 1921; 1553. IV.

o stranickém trestání školních dítek navštěvujících tělocvičné jednoty "Orel" v Horních Dunajovicích.

111, 17. XII. 1921; 1697. IV.

o způsobu úřadování správce okresní politické správy v Mor. Budějovicích.

122, 19. I. 1922; 2182. IV.

o trestání dětí školních ve Svatoslavi pro účast na bohoslužbách dne 25. března t. r.

139, 23. V. 1922; 412. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 36. VI.

o útisku svobody svědomí katolických dítek školních v Beneticích.

139, 23. V. 1922; 412. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 34. VI.

o snížení železničního tarifu pro brambory na trati Brno-Tišnov-Německý Brod.

162, 27. X. 1922; 279. VI.

odpov. 195, 8. III. 1923; 2458. VI.

o protizákonné agitaci proti vyučování náboženství prozatímního ředitele občanské školy Valentina Pohanky ve Žďáře-městě na Moravě.

162, 27. X. 1922; 279. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2106. VI.

o protikatolickém vystupování říd. učitele Karla Matějky ve Vel. Dešově.

162, 27. X. 1922; 279. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2106. VI.

o zřízení pohraničního úřadu celního ve Znojmě.

166, 9. XI. 1922; 370. VI.

odpov. 201, 17. IV. 1923; 32. VII.

o odepření podpory v nezaměstnanosti soustružnickému dělníku Hamršmídovi v Brtnici.

176, 5. XII. 1922; 1455. VI.

odpov. 189, 16. II. 1923; 2178. VI.

o přeřadění obce Hornic u Mor. Budějovic do II. třídy obilnářské.

189, 16. II. 1923; 2177. VI.

odpov. 219, 30. X. 1923; 6. VIII.

o zneužití moci a surovém zacházení se zatčenými dvěma četníky z četnické stanice Ostejkovice, okres Jemnice na Moravě.

198, 23. III. 1923; 4. VII.

odpov. 208, 8. V. 1923; 305. VII.

o pronásledování faráře Františka Kalného ve Zbejšově u Rosic četnickým strážmistrem Augustinem Tesařem.

198, 23. III. 1923; 4. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 8. VIII.

o činnosti správce školy Karla Matějky ve Vel. Dešově.

215, 27. V. 1923; 520. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 7. VIII.

o protikatolické agitaci učitele Kampfa na občanské škole ve Znojmě.

359, 13. VII. 1925; 522. XI.

odpov. 371, 6. X. 1925; 1250. XI.

o nepřiznání podpory válečnému invalidovi Jaroslavu Dočkalovi v Ptáčově u Jihlavy.

364, 24. IX. 1925; 626. XI.

o zneužívání vojenské výzbroje při stranicko-politické manifestaci.

368, 1. X. 1925; 867. XI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Telči (přestupek maření exekuce)

32, 14. XII. 1920; 1271. II.ISP (příhlásit)