Josef Illa

Narozen: v roce 1919
Zemřel: v roce 1974

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

ILLA Josef

L

137 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 12.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zahraničního výboru.

Zpravodajem:

výb. zahr. - ústní zpr. (úmluva o pobřežních vodách a pásmu souvislém, o volném moři, o pevninské mělčině (t. 39).

8, 26. 6. 1961; 76.ISP (příhlásit)