Josef Illa

Narozen: v roce 1919
Zemřel: v roce 1974

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

ILLA Josef

ČSL

133 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro plán a rozpočet

1, 23. 6. 1964; 28.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 /t. 67/

9, 10. 12. 1965; 105.

k vládnímu návrhu zákona o zemědělské dani /t. 100/

13, 14. 12. 1966; 34.

k vládnímu návrhu usnesení o schválení státního závěrečného účtu za rok 1966 /t. 131/

16, 28. - 30. 6. 1967; 180.

k prohlášení vlády

23, 2. 5. 1968; 215.

k t. 176 a 178

24, 26. 6. 1968; 207.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních /t. 233/

29, 18. 12. 1968; 91.

Interpelace, náměty a dotazy:

dotaz o výrobě a prodeji zemědělských strojů

16, 28. - 30. 6. 1967; 174.

Odpověď mpř. vlády Krejčí písemně dotaz - jaká opatření se provádějí ve výrobě a prodeji zemědělské techniky a náhradních dílů, aby se nezvyšovaly stávající neprodejné zásoby

24, 27. 6. 1968; 207.ISP (příhlásit)