Josef Hudec

Narozen: v roce 1873
Zemřel: v roce 1957

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HUDEC Josef

I.B voleb. kraj

ND, mk, hosp. ČSD

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 9.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol. - zdrav. a zeměd.

Přestal býti členem klubu poslanců čsl. strany nár. demokratické 5. III. 1934.

320, 6. III. 1934; 5.

Stal se hospitantem klubu poslanců čsl. soc. dem. strany dělnické 1. XI. 1934.

345, 6. XI. 1934; 65-6.

Návrh pozměňovací:

k t. 2113. 232, 20. XII. 1932; 59.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z., o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnání (t. 391).

44, 25. IV. 1930; 37.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské.

100, 3. II. 1931; 25.

o zákonu o soudnictví ve sporech z poměru pracovního, služebního a učebního (o pracovních soudech) (t. 1279).

136, 3. VII. 1931; 26.

o prohlášení min. veř. prací inž. Dostálka z 30. III. 1932 o stávce horníků v revíru severočeském a ostravsko-karvínském.

174, 7. IV. 1932; 16.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti)

4, 18. XII. 1929; 4.

zpr. t. 460; zprav. J. Pekárek; nevydán

61, 11. VI. 1930; 2-3.ISP (příhlásit)