Josef Hudec

Narozen: v roce 1873
Zemřel: v roce 1957

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HUDEC Josef

I. voleb. kraj

PL ND (hosp.)

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib. vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. bran. - doprav. - inic. - rozp. - soc. pol. a Stál.

Stal se hospitantem klubu poslanců strany ND.

240, 11. XII. 1923; 1315. VIII.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého o prosincových bouřích.

32, 14. XII. 1920; 1296. II.

o úhradě schodku z moučného hospodářství (zpr. t. 2833).

85, 6. VIII. 1921; 1248. III.

o finanč. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hospod. a soc. pol.)

98, 24. X. 1921; 1048. IV.

o zákonu, jímž se ruší a mění některá ustanovení řádu volení v obcích ze dne 31. I. 1919, č. 75 Sb. z. a n. (zpr. t. 3767).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1581. V.

o vládních prohlášeních učiněných ve 159. schůzi dne 24. X. 1922 při nastoupení vlády Švehlovy a o naléh. interp. t. 3809 a 3811 o hospodářské krisi.

161, 26. X. 1922; 177. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930).

301, 19. XI. 1924; 347. X.

Interpelace:

naléhavá, o pokusu restaurace Habsburků v Maďarsku,

t. 1976. 67, 19. V. 1921; 107. III.

zodpověděna prohlášením min. dr. E. Beneše.

66, 31. III. 1921; 30. III.

stran lichvářského obchodování se sodou, přidělovanou určitým firmám státním ústavem pro tuky, oleje a mléko,

t. 143. 10, 19. VI. 1920; 463. I.

odpov. t. 513. 14, 26. X. 1920; 29. II.

o teroru proti svědkovi v Muňově procesu,

t. 819. 23, 23. XI. 1920; 364. II.

odpov. t. 1618. 58, 1. III. 1921; 2387. II.

o dobrozdání nejvyššího kontrol. účet. br. úřadu, které se odpírá soudu v určité zálež. trestní jako znalecký posudek, s odkazováním na úřední tajemství,

t. 1246. 46, 25. I. 1921; 1821. II.

odpov. t. 1858. 66, 31. III. 1921; 10. III.

stran zvýšení novinářského porta,

t. 312. 14, 26. X. 1920; 21. II.

odpov. t. 2032. 67, 19. V. 1921; 110. III.ISP (příhlásit)