Oleg Homola

Narozen: v roce 1921

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HOMOLA Oleg

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 7.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. bran. kult. práv. a úsp. kom.

Zvolen provisorně pořadatelem ústavodárného Národního shromáždění.

1, 18. VI. 1946; 19.

Zvolen definitivně pořadatelem ústavodárného Národního shromáždění.

8, 18. VII. 1946; 9.

Návrhy iniciativní:

na zestátnění Pražského sanatoria v Praze-Podolí, t. 173.

17, 24. X. 1946; 33.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1061. 99, 20. III. 1948; 24.

Zpravodajem:

práv. výb. zpr. t. 879

(zákon, jímž se mění, doplňují a sjednocují některá ustanovení vojenských trestních řádů).

89, 18. XII. 1947; 48.

práv. výb. zpr. t. 921

(zákon o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství).

91, 22. I. 1948; 11.

kult. a inform. výb. zpr. t. 1061

(zákon, kterým se vydávají základní ustanovení o zřizování divadel a o divadelní činnosti [divadelní zákon]).

99, 20. III. 1948; 10.

doslov a oprava textu 24.

kult. a inform. výb. zpr. t. 1185

(zákon o postátněni Československého rozhlasu).

108, 28. IV. 1948; 29.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

27, 12. XII. 1946; 94.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. kult. a soc., a o prohlášeni min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

87, 16. XII. 1947; 22.

o zákonu o základní úpravě jednotného školství (školský zákon) (t. 1167).

106, 21. IV. 1948; 23.

Interpelace:

ve věci divadel,

t. 257. 24. 10. XII. 1946; 10.

odpov. t. 503. 48, 6. V. 1947; 11.

ve věci nepřijímání vojenských letců-délesloužících do přípravné služby na rotmistry letectva z povolání,

t. 517. 48, 6. V. 1947; 11.

odpov. t. 672. 60, 25. VI. 1947; 45.ISP (příhlásit)