PhDr. Milan Hodža

Narozen: v roce 1878
Zemřel: v roce 1944

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HODŽA Milan, dr.

XXI. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 41, 10. IV. 1930; 4.

Jmenován ministrem zemědělství 29. X. 1932.

211, 3. XI. 1932; 2.

Jmenován opětně ministrem zemědělství 14. II. 1934.

315, 15. II. 1934; 3.

Návrhy iniciativní:

na urychlené poskytnutí pomoci povodněmi postiženým zemědělcům v okresech Král. Chlumec, Veľké Kapušany, Trebišov a Michalovce,

t. 1703. 176, 14. IV. 1932; 5.

na zavedení skladních listů (varrantů) na obilí za účelem usnadnění úvěru pro zemědělce, t. 2002.

209, 24. X. 1932; 4.

Interpelace:

o přepočítání místních drah,

t. 1628/IV. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 2210/X. 263, 25. IV. 1933; 3.

povodňové katastrofě na východním Slovensku a Podkarpatské Rusi,

t. 1724/VII. 181, 3. V. 1932; 4.

odpov. t. 1931/XXIII. 207, 20. X. 1932; 8.ISP (příhlásit)