PhDr. Milan Hodža

Narozen: v roce 1878
Zemřel: v roce 1944

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HODŽA Milan, dr.

XXI. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. Stál.

Sproštěn úřadu ministra pro sjednocení zákonodárství a organisace správy 25. V. 1920.

2, 1. VI. 1920; 14. I.

Jmenován min. zemědělství 7. X. 1922.

159, 24. X. 1922; 3. VI.

Zvolen delegátem na lisabonskou obchodní konferenci.

67, 19. V. 1921; 57. III.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy VI. Tusara z 1. VI. 1920.

3, 2. VI. 1920; 52. I.

o vládním prohlášení min. předsedy J. Černého z 26. X. 1920.

18, 9. XI. 1920; 215. II.

o finančním zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.).

27, 30. XI. 1920; 609. II.

o ratifikaci mírových smluv (t. 1324, 1325 a 1371).

48, 27. I. 1921; 1891. II.

o vládním prohlášení min. předsedy dr. Beneše z 18. X. 1921.

87, 19. X. 1921; 89. IV.

o vládním prohlášení min. předs. dr. Beneše z 18. X. 1921; autonomie Slovenska.

89, 21. X. 1921; 197. IV.

o prohlášení min. předs. dr. Beneše o situaci vzniklé příchodem exkrále Karla do Maďarska.

90, 26. X. 1921; 230. IV.

o finanč. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168).

91, 16. XI. 1921; 276. IV.

o prohlášení min. předs. dr. Ed. Beneše o janovské konferenci z 23. V. 1922.

140, 26. V. 1922; 446. V.

Interpelace:

v otázce odstranění E. Vala, J. Kovalíka a J. Moyresa, slovenských profesorů co dočasných správců,

t. 963. 32, 14. XII. 1920; 1274. II.

odpov. t. 1720. 62, 10. III. 1921; 2487. II.

Žádost ve věcech imunity:

za zavedení řízení podle § 51 pro výrok učiněný během 63. schůze.

63, 11. III. 1921; 2623. II.

zpr. ústní; zprav. V. Dyk;

důtka neudělena. 68, 31. V. 1921; 160. III.ISP (příhlásit)