Ján Haško

Narozen: v roce 1916
Zemřel: v roce 1972

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HAŠKO Ján

SSO

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 6.

Volba verifikována 54, 28. V. 1947; 9.

Byl členem výb. kontr. dvoulet. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 8. IV. 1927, č. 53 o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, t. 85.

11, 18. IX. 1946; 26.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy (t. 722).

64, 3. VII. 1947; 44.

o zákonu o organisaci zemědělců republiky Československé (t. 743).

66, 10. VII. 1947; 13.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. polit., a o prohlášení min. financí Dr. Dolanského z 30. X. 1947.

86, 12. XII. 1947; 42.ISP (příhlásit)