Ernst Grünzner

Narozen: v roce 1873

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

GRÜNZNER Ernst

V. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 8.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol., - techn.-doprav. a živn.-obch.

Návrh resoluční:

k t. 430. 49, 16. V. 1930; 30.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

24, 25. II. 1930; 68.

k zákonu o odpočivném a zaopatřovacích platech některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů jakož i pozůstalých po nich a o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (t. 430)

49, 16. V. 1930; 4.

k zákonu o úsporných opatřeních personálních (t. 2113).

232, 20. XII. 1932; 29.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Litoměřicích (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

8, 8. I. 1930; 4.

zpr. t. 603; zprav. L. Marek; nevydán

93, 11. XII. 1930; 3.ISP (příhlásit)