Julius Firt

Narozen: v roce 1897
Zemřel: v roce 1979

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FIRT Julius

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15 I. 1946; 3.

Byl členem výb. inform., prům., rozp. a zahr.

Úředně povolena změna jména na Firt (dříve Fürth).

20, 10. I. 1946; 2.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o daňových úlevách a osvobození od daně domovní na opravy domů prováděné z důvodů poškození válečnými událostmi, t. 358.

46, 10. IV. 1946; 43.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 15

(o mimořádných opatřeních k účelům evidence majetku).

10, 22. XI. 1945; 6.

rozp. výb. zpr. t. 76

(zákon o zatímním vedení stát. hospodářství Čs. republiky v r. 1946).

18, 20. XII. 1945; 5.

rozp. výb. zpr. t. 301

(státní rozpočet republiky Československé a finanční zákon na rok 1946).

40, 26. III. 1946; 5,

krátký doslov k povšechné rozpravě 48,

doslov 44, 29. III. 1946; 66,

vyjádření o resolucích 70.

rozp. výb. zpr. t. 441

(zákon o zmocnění ke sjednávání zahraničních úvěrů).

53, 16. V. 1946; 14.

Interpelace:

ve věci nacisty násilně vyklizených a poškozených obcí okresu rokycanského,

t. 50. 15, 13. XII. 1945; dod.

odpov. t. 263. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci hospodářského plánu a reformy hospodářských organisací,

t. 57. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 111. 23, 22. I. 1946; 2.

ve věci jmenování vedoucího úředníka Ústřední správy bank,

t. 276. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci uvolnění vkladů osobám persekvovaným, případně osobám existenčně ohroženým,

t. 370. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci rostoucího pobouření všech Pražanů nad hromadným přihlašováním se Němců o naši státní příslušnost v Praze,

t. 373. 49, 7. V. 1946; 13.

Dotazy:

ve věci jmenování vedoucího úředníka u Ústřední správy bank (D 28).

53, 16. V. 1946; 44.ISP (příhlásit)