Evžen Erban

Narozen: v roce 1912
Zemřel: v roce 1994

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ERBAN Evžen

SD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 10.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. soc.-pol. a zahr.

Jmenován ministrem sociální péče 25. II. 1948.

94, 10. III. 1948; 3.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o prozatímní úpravě zkoušek na právnických fakultách, t. 414.

36, 13. II. 1947; 24.

na vydání zákona o změně a doplnění zákona z 13. XII. 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a někt. jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů. t. 423.

38, 5. III. 1947; 23.

na změnu a doplnění zákona z 13. XII. 1945, č. 154 Sb., o rodinných přídavcích pro případ nemoci, t. 424.

38, 5. III. 1947; 23.

na vydání zákona o změně a doplnění zákona z 13. XII. 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů, t. 451.

41, 19. III. 1947; 52.

na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon ze dne 30. I. 1920, č. 82 Sb., o úpravě právních poměrů domovníků a nahrazuje zákonem novým, t. 878.

84, 10. XII. 1947; 19.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 801.

(list presidenta republiky, kterým se předkládá ÚNS k projevu souhlasu mírová smlouva s Finskem).

73, 30. IX. 1947; 20.

Řeč v rozpravě:

o státním rozporu pro rok 1947 (t. 260), skup. polit., a o prohlášení min. financí Dr. Dolanského z 22. XI. 1946.

27, 12. XII. 1946; 7.

o prohlášení min. zahr. věcí J. Masaryka z. 20. III. 1947 o zahraniční situaci.

43, 21. III. 1947; 20.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908),

skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Dolanského z 30. X. 1947.

88, 17. XII. 1947; 34.ISP (příhlásit)