Anton Dietl

Narozen: v roce 1868
Zemřel: v roce 1945

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DIETL Anton

IX. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 7.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol. - úst.-práv. - zahr. - živn.

Vzdal se posl. mandátu 12. XI. 1934

348, 27. XI. 1934; 3.

Po něm nastoupil Patzak Johann.

Řeč v rozpravě:

o obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským, podepsané na Štrbském Plese dne 27. června 1930, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. července 1930, č. 114 Sb. z. a n. (tisk 700); mluví o hospodářské krisi.

74, 23. X. 1930; 17.

Interpelace:

aby byla ihned poskytnuta pomoc obětem požáru v Perneku,

t. 1318/XII. 142, 14. X. 1931; 8.

odpov. t. 1452/IV. 155, 14. XII. 1931; 5.

Žádost ve věcech imunity:

oznámení podle §u 51 jedn. řádu o urážce, jíž se dopustil vůči němu posl. dr. Schollich v plenární schůzi poslanecké sněmovny dne 30. listopadu 1933;

zpr. t. 2406; zprav. F. Richter; posl. dru Schollichovi vyslovena veřejná důtka

312, 20. XII. 1933; 12-13.ISP (příhlásit)