Anton Dietl

Narozen: v roce 1868
Zemřel: v roce 1945

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DIETL Anton

IX. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. rozp. - úsp. kom. a ústav.

Návrhy:

na změnu §§ 85 a 100 hlavy 1. zákona ze dne 13. ledna 1913, č. 13 ř. z., o dani z výdělku, t. 2698.

77, 29. VII. 1921; 811. III.

aby potraviny byly osvobozeny od daně z obratu, t. 5245.

353, 8. VII. 1925; 411. XI.

pozměňov. a event. návrh k osnově zák. o odškodnění majitelů válečných půjček (zpr. t. 118).

10, 19. VI. 1920; 470, 471. I.

pozměňov. návrh k osnově fin. zákona pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se škrtnutí položky pro vojen. kancelář presidenta rep.).

28, 1. XII. 1920; 769. II.

pozměňov. návrh k témuž předmětu, týkající se stát. subvence hudební škole v Krumlově.

29, 2. XII. 1920; 939. II.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně ustanovení zákonů o solním monopolu (zpr. t. 2022), týkající se změn v §§ 1, 3, 6-10.

71, 12. VII. 1921; 360. III.

4 pozměňov. návrhy k osnově zák. o dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepychové (zpr. t. 2713), týkající se §§ 4, 6, 7, 30.

78, 1. VIII. 1921; 882, 883. III.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně ustanovení o solním monopolu (zpr. t. 2699) k § 3.

83, 5. VIII. 1921; 1079. III.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291) k § 25 a).

115, 20. XII. 1921; 1873. IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o všeobecné dani výdělkové pro období 1922-23 (zpr. t. 3446) ke čl. III.

133, 31. III. 1922; 161 V.

pozměňov. návrh k osnově zákona o vyplácení úroků ze státního předváleč. nezajištěného dluhu (zpr. t. 3609) k §§ 4 a 7.

145, 13. VI. 1922; 791. V.

2 pozměňov. návrhy k osnově zák. o změně ustanovení zákona o dani z cukru (zpr. t. 3672).

147, 16. VI. 1922; 937. V.

pozměňov. návrh k osnově fin. zákona pro r. 1923 (zpr. t. 3856) ke kapit. XXI.

173, 24. XI. 1922; 1031. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 6.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1673. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4077) k § 1.

202, 19. IV. 1923; 154. VII.

7 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zák. o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371) k §§ 1, 4, 10, 16, 19 a 20.

245, 19. XII. 1923; 1627, 1629, 1630, 1632, 1633. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k § 22.

257, 7. IV. 1924; 321. IX.

6 pozměňov. návrhů k osnově zák. o "Všeobecném fondu peněžních ústavů" (zpr. t. 4829) k §§ 3, 10, 19, 20 a 27.

290, 23. IX. 1924; 1921-2. IX.

3 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zák. o vkladních knížkách, akciových bankách a revisi bankovních ústavů (zpr. t. 4837) k §§ 13, 17, 18. a 21.

290, 23. IX. 1924; 1922. IX.

doplňov. návrh k osnově zák. o povinnosti bankéřů při úschově cenných papírů (zpr. t. 4830) k § 17.

290, 23. IX. 1924; 1922. IX.

event. návrh k osnově zákona o inkompatibilitě (zpr. t. 4567) k § 1.

264, 16. IV. 1924; 680. IX.

aby se přes osnovu t. 4366 (zákon o výši daně z cukru) přešlo k dennímu pořadu.

243, 14. XII. 1923; 1553. VIII.

aby se přes předlohu t. 4371 (zákon o dani z obratu a dani přepychové) přešlo k dennímu pořadu.

245, 19. XII. 1923; 1627. VIII.

Resoluce:

4 resol. k osnově finanč. zák. pro rok 1921 (zpr. t. 830), týkající se vydání na zařízení hradu, časopisů státem podporovaných, změny zák. o obch. a živnostenských komorách a zřízení stolice pro družstevnictví na obou universitách v Praze.

28, 1. XII. 1920; 803, 804, 815. II.

k témuž předmětu, týkající se použití cukru k nákupu obilí v cizině.

31, 4. XII. 1920; 1242. II.

2 resol. k osnově zák. o dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepychové (zpr. t. 2713), týkající se podpory družstvům konsumním.

78, 1. VIII. 1921; 884. III.

k osnově zák. o změně ustanovení o solním monopolu (zpr. t. 299), týkající se rozvrhu cizozemské soli.

83, 5. VIII. 1921; 1079. III.

k osnově finančního zákona pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XV, oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1291. IV.

k osnově zák. o státní záruce družstvům dělnickým (zpr. t. 3314), týkající se poskytnutí výhod v předloze uvedených též družstvům konsumním.

119, 12. I. 1922; 2043. IV.

k osnově zák. o dodatku ke stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 3373), týkající se povinnosti Nejvyššího účet. kontrol. úřadu vydávati čtvrtletně zprávy o stavu stát. dluhu a oběhu drobných peněz.

125, 25. I. 1922; 2499. IV.

k osnově finančního zákona pro rok 1923 (zpr. t. 3856), týkající se bytové otázky.

175, 29. XI. 1922; 1382. VI.

k osnově zák. o státním rozpočtu pro rok 1924 (zpr. t. 4300), týkající se jednacího řádu Nejvyššího účet. kontrol. úřadu.

235, 29. XI. 1923; 1070. VIII.

k témuž předmětu, týkající se běžného předpisu daní.

236, 30. XI. 1923; 1154. VIII.

k osnově zákona o výši daně z cukru (zpr. t. 4366), týkající se podání zprávy vládou o učiněných opatřeních pro snížení cukerních cen.

243, 14. XII. 1923; 1553. VIII.

k osnově zákona o "Všeobecném fondu peněžních ústavů" (zpr. t. 4829), týkající se jmenování kuratoria a rozhodčího výboru.

290, 23. IX. 1924; 1922. IX.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého z 26. X. 1920.

21, 12. XI. 1920; 328. II. (něm. 342)

o změně ustanovení zákonů o solním monopolu (zpr. t. 2022).

71, 12. VII. 1921; 350. III. (něm. 398)

o dani z vodní síly (zpr. t. 2639).

76, 27. VII. 1921; 745. III. (něm. 790)

o všeobecné dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepychové (zpr. t. 2713).

77, 29. VII. 1921; 820. III. (něm. 836)

o záruce státní družstvům dělnickým (zpr. t. 3314), zeměděl. (zpr. t. 3315) a svazům družstev živnostenských (zpr. t. 3317).

119, 12. I. 1922; 2025. IV. (něm. 2055)

o všeobecné dani výdělkové pro období 1922/23 (zpr. t. 3446).

133, 31. III. 1922; 153. V. (něm. 180)

o vyplácení úroků ze státního předválečného nezajištěného dluhu (zpr. t. 3609).

145, 13. VI. 1922; 787. V. (něm. 808)

o změně ustanovení zákona o dani z cukru (zpr. t. 3672).

147, 16. VI. 1922; 936. V. (něm. 988)

o naléhavých interpelacích ve věci hospodářské krise a nezaměstnanosti (t. 3977, 3989, 3992 a 3994).

191, 23. II. 1923; 2204. VI. (něm. 2211)

o zák. o výši daně z cukru (zpr. t. 4366).

243, 14. XII. 1923; 1550. VIII. (něm. 1580)

o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371).

245, 19. XII. 1923; 1601. VIII. (něm. 1664).

o závěrečném účtu státních výdajů a příjmů R. Č. za rok 1920 (zpr. t. 4470).

251, 28. III. 1924; 192. IX. (něm. 219)

o zřízení "Všeobecného fondu peněžních ústavů, o povinnosti bankéřů při úschově cenných papírů a o vkladních knížkách (zpr. t. 4829, 4830 a 4837).

290, 23. IX. 1924; 1917. IX. (něm. 1995)

o prohlášení min. J. Stříbrného ve věci drahoty (interp. t. 5041 a 5043) a o srážce demonstrantů s policií na Václavském náměstí dne 10. II. 1925.

322, 11. II. 1925; 1108. X. (něm. 1125)

o změně ustanovení o poplatcích, taxách a kolcích (zpr. t. 5057).

332, 18. III. 1925; 1349. X. (něm. 1361)

Interpelace:

naléhavá, o účelných opatřeních proti stoupání cen,

t. 3992. 187, 13. II. 1923; 2149. VI.

zodpověděna prohlášením ministra zásob. dr. E. Frankeho.

192, 27. II. 1923; 2228. VI.

naléhavá, o opatřeních proti drahotě,

t. 5041. 321, 29. I. 1925; 1089. X.

zodpověděna prohlášením náměstka předsedy vlády min. J. Stříbrného.

322, 11. II. 1925; 1098. X.

naléhavá, že prý se chystají cla na obilí,

t. 5044. 325, 5. III. 1925; 1262. X.

naléhavá, o cenách cukru a o dani z cukru,

t. 5233. 353, 8. VII. 1925; 423. XI.

za příčinou hrozícího zhroucení se vyživovacího hospodářství,

t. 592. 16, 4. XI. 1920; 48. II.

o události na nádraží v Cartlech, okres kaplický,

t. 958. 32, 14. XII. 1920; 1274. II.

odpov. t. 1831. 66, 31. III. 1921; 9. III.

o přemršťování cen koženého zboží,

t. 1157. 40, 11. I. 1921; 1573. II.

odpov. t. 1717. 62, 10. III. 1921; 2486. II.

že nebyl proveden zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům,

t. 3410/XII. 130, 28. III. 1922; 9. V.

že nebyl proveden zákon ze dne 27. května 1919, čís. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům,

t. 3520/II. 139, 23. V. 1922; 416. V.

odpov. t. 3794/XX. 159, 24. X. 1922; 45. VI.

aby byla z Krumlova odstraněna posádka,

t. 3519/XXIV. 139, 23. V. 1922; 417. V.

odpov. t. 3778/V. 159, 24. X. 1922; 42. VI.

o poměrech v krumlovské posádce,

t. 3816/XX. 167, 14. XI. 1922; 400. VI.

odpov. t. 4007/I. 194, 6. III. 1923; 2360. VI.

o změně školního obvodu německé obecné školy v Pláni Věžovaté, okrese česko-krumlovském,

t. 4274/VI. 228, 21. XI. 1923; 278. VIII.

odpov. t. 4442/V. 252, 1. IV. 1924; 231. IX.

o užívání zákona na ochranu republiky a jazykového zákona,

t. 4385/II. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

odpov. t. 4746/XIII. 281, 4. IX. 1924; 1179. IX.

jak Bankovní úřad zaznamenává kursy,

t. 4394/VI. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

odpov. t. 4550/XI. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

o zřízení české menšinové občanské školy ve Vyšném (na vitorazském území, okres kaplický),

t. 4405 VIII. 247, 6. III. 1924; 19. IX.

odpov. t. 4639/VIII. 274, 17. VI. 1924; 962. IX.

o zamýšleném spojení německých obecných škol v Sofienwaldu, Krabonoši a Nové Vsi n. Lužnicí,

t. 4454/VI. 249, 20. III. 1924; 119. IX.

odpov. t. 4607/XVII. 265, 27. V. 1924; 740. IX.

o omezení německé obecné školy v Čachrově,

t. 4975/V. 313, 15. XII. 1924; 889. X.

o průtahu v provádění zákona č. 318/1919 Sb. z. a n.,

t. 5040/IV. 322, 11. II. 1925; 1123. X.

odpov. t. 5168/III. 348, 23. VI. 1925; 297. XI.

Dotazy:

o požáru v Kunžvartu.

150, 21. VI. 1922; 1173-4. V.

odpov. min. nár. obrany.

159, 24. X. 1922; 35. VI.

odpov. min. fin.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1602. VI.

odpov. min. zeměd.

166, 9. XI. 1922; 370. VI.

odpov. min. želez.

198, 23. III. 1923; 5. VII.

Volán k pořádku:

82, 4. VIII. 1921; 1029. III.ISP (příhlásit)