Rozpuštění Poslanecké sněmovny

28. 8. 2013

Prezident ČR Miloš Zeman rozpustil k 28. srpnu 2013 Poslaneckou sněmovnu. Tím zanikl mandát poslanců, kteří byli zvoleni ve volbách ve dnech 28. a 29. května 2010.

Poslanci navrhli prezidentovi rozpuštění dolní parlamentní komory svým usnesením z 20. srpna 2013: "Poslanecká sněmovna navrhuje prezidentu republiky, aby podle čl. 35 odst. 2 Ústavy České republiky Poslaneckou sněmovnu rozpustil." Pro návrh na rozpuštění Poslanecké sněmovny se vyslovilo 140 poslanců, proti návrhu 7 poslanců ze 147 přítomných (hlasování č. 6 z 59. schůze).

Pokud je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, přísluší Senátu přijímat zákonná opatření ve věcech, které nesnesou odkladu a vyžadovaly by jinak přijetí zákona (čl. 33 Ústavy). Senát ovšem nemůže přijímat zákonná opatření ve věcech Ústavy, státního rozpočtu, státního závěrečného účtu, volebního zákona a mezinárodních smluv podle čl. 10 Ústavy. Zákonné opatření může Senátu navrhnout pouze vláda. Zákonné opatření Senátu musí být schváleno na první schůzi Poslanecké sněmovny. Pokud je Poslanecká sněmovna neschválí, pozbývá další platnosti.

Volby do Poslanecké sněmovny se budou konat ve dnech 25. a 26. října 2013. Zasedání nově zvolené Poslanecké sněmovny by mělo být podle prezidenta zahájeno 26. listopadu 2013.Rozpuštění Poslanecké sněmovny (28.08.2013) Rozpuštění Poslanecké sněmovny (28.08.2013)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)