Omezení vstupu do objektů Poslanecké sněmovny

12. 3. 2021

SDĚLENÍ REDAKCÍM

Upozorňujeme redakce, že vzhledem k epidemiologické situaci v Praze i v celé ČR a s ohledem na prevenci a ochranu všech osob, které se účastní jednání Poslanecké sněmovny, je i nadále umožněn vstup do objektů Poslanecké sněmovny pouze novinářům se stálou akreditací a jejich nejnutnějšímu technickému doprovodu.

Navíc - od pondělí 15. března 2021 – musí být všichni, kteří vstupují do sněmovních objektů, připraveni předložit na požádání potvrzení o absolvování testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který není staršího data než z prvního pracovního dne v tom konkrétním kalendářním týdnu. Možné je předložit i potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotních služeb o tom, že osoba prodělala v posledních 90 dnech COVID-19 nebo předložit certifikát MZ ČR o očkování proti COVID-19, případně předložit prohlášení o negativitě při testování u svého zaměstnavatele nebo čestné prohlášení o negativním výsledku provedeného samotestu.

 Prosím všechny, aby s ohledem na současnou situaci využívali maximálně všechny možnosti dálkového přenosu jednání, jako jsou streamy a videokonference.  

 Příslušný odkaz nutný k připojení na tiskové konference přes Webex budu i nadále rozesílat každý den ráno. Veškeré písemné materiály jsou dostupné na webových stránkách, včetně výsledků hlasování. Tomu, kdo bude potřebovat, rádi pomůžeme s vyhledáním nebo zašleme příslušný materiál mailem. 

 Apeluji na vás, aby do Sněmovny přišli skutečně jen ti, kdo jsou nejnutnější pro potřeby zpravodajství vaší redakce.

                                                                  Roman Žamboch, tiskový odbor

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)