Vedení Sněmovny k chování poslanců Volného a Bojka

12. 2. 2021

Předseda a místopředsedové Poslanecké sněmovny, předsedové poslaneckých klubů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přijali dne 12. února memorandum.

Memorandum předsedy a místopředsedů Poslanecké sněmovny  a předsedů poslaneckých klubů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

My, níže podepsaní, se tímto důrazně distancujeme od chování poslance Lubomíra Volného a poslance Mariana Bojka, kteří v jednacím sále Poslanecké sněmovny opakovaně porušují a nedodržují povinnost stanovenou příslušnými právními předpisy a opatřeními nosit ve vnitřních prostorách staveb ochranné prostředky dýchacích cest.

Toto chování považujeme za nepřípustné a bezohledné. Ohrožuje zdraví a život zaměstnanců Poslanecké sněmovny a poslanců, a to včetně jejich rodinných příslušníků a blízkých. Vysílají negativní signál vůči široké veřejnosti a znevažují postavení Poslanecké sněmovny jako zákonodárného sboru.

Vyslovujeme současně hluboké politování nad tím, že jsme na půdě Poslanecké sněmovny svědky takovéhoto chování, které nemá v novodobé historii Poslanecké sněmovny obdoby.

V Praze dne 12. února 2021

 

Radek Vondráček, v. r.
Vojtěch Filip, v. r.
Petr Fiala, v. r.
Tomio Okamura, v. r.
Vojtěch Pikal, v. r.
Tomáš Hanzel, v. r.
Jaroslav Faltýnek, v. r.
Zbyněk Stanjura, v. r.
Jakub Michálek, v. r.
Radim Fiala, v. r.
Pavel Kováčik, v. r.
Jan Chvojka, v. r.
Jan Bartošek, v. r.
Vlastimil Válek, v. r.
Jan Farský, v. r.

Memorandum (Dokument DOCX, 21 KB)
Memorandum (Dokument PDF, 189 KB)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)