Tisková zpráva z jednání Stálé komise pro Ústavu ČR o reakci na volební nález Ústavního soudu

5. 2. 2021

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu ČR se na své 24. schůzi dne 4. února 2021 zabývala důsledky nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 44/17 k systému voleb do Poslanecké sněmovny.

Podle Ústavního soudu je protiústavní především stávající nepoměr mezi počtem odevzdaných hlasů a počtem získaných poslaneckých mandátů, vznikající používáním d‘Hontova volebního dělitele ve čtrnácti separovaných nestejně velkých volebních krajích. Ústavní soud zrušil i uzavírací klauzule 10 %, 15 % a 20 % pro koalice jako nepřiměřeně vysoké. Náměstek ministra vnitra Petr Vokáč představil čtyři varianty připravované Ministerstvem vnitra – 1. zachování čtrnácti krajů s přidělováním mandátů podle celostátních volebních výsledků, 2. zachování čtrnácti krajů s přidělováním mandátů v krajích pomocí Hareova volebního čísla s tím, že nerozdělené mandáty se přidělí v celostátním druhém skrutiniu, 3. volby v jednom celostátním volebním obvodu a 4. snížení počtu volebních krajů.

Po zaznění stanovisek zástupců poslaneckých klubů a předsedy senátní ústavní komise Zdeňka Hraby konstatovala předsedkyně komise Kateřina Valachová shodu na spíše minimalistické novele volebního zákona, která by nahradila ustanovení zrušená Ústavním soudem s co nejmenšími zásahy do volebního systému. Převažovala vůle zachovat čtrnáct krajů a vrátit se k nižším uzavíracím klauzulím pro koalice z doby před rokem 2000. Členové komise požádali zástupce Ministerstva vnitra, aby připravili varianty přepočtů hlasů na mandáty, přičemž by mělo být dbáno na stejnou váhu hlasu všech voličů. I příprava novely volebního zákona bude předmětem politických jednání předsedů stran s prvním místopředsedou vlády a ministrem vnitra v příštím týdnu.

  

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)