Parlamentní dění objektivem poslankyně ČNR Dagmar Hochové

19. 11. 2020

Unikátní pohled na Českou národní radu v letech 1990-1992 přináší nová výstava v kuloárech před jednacím sálem Poslanecké sněmovny. Fotografka a někdejší poslankyně ČNR Dagmar Hochová je autorkou jedinečného souboru fotografií ze zákulisí parlamentu, ve kterém se spojuje pohled politika s pohledem umělce.

Dagmar Hochová (1926 - 2012) vystudovala fotografii na Státní grafické škole v Praze a kameru na FAMU. Pracovala jako fotografka na volné noze, pro obrazové časopisy i knižní nakladatelství. V roce 1990 byla za Občanské fórum zvolena poslankyní České národní rady.

Do prostor Poslanecké sněmovny se fotografie vracejí po letech, Dagmar Hochová je zde totiž vystavila už v roce 1992, kdy se loučila s poslaneckým mandátem. Přibližují jednání České národní rady, ale také neformální okamžiky v jednacím sále i v kuloárech.

Fotografická pozůstalost Dagmar Hochové je uložena v Moravské galerii v Brně, která spolupracuje na jejím výzkumu s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR. Plánuje se vznik internetového portálu, na kterém budou autorčiny snímky s politickou tématikou veřejně přístupné.

 

Přiblížení výstavy na Youtube kanálu Poslanecké sněmovny:Parlamentní dění objektivem poslankyně ČNR Dagmar Hochové (19.11.2020) Parlamentní dění objektivem poslankyně ČNR Dagmar Hochové (19.11.2020) Parlamentní dění objektivem poslankyně ČNR Dagmar Hochové (19.11.2020) Parlamentní dění objektivem poslankyně ČNR Dagmar Hochové (19.11.2020) Parlamentní dění objektivem poslankyně ČNR Dagmar Hochové (19.11.2020) Parlamentní dění objektivem poslankyně ČNR Dagmar Hochové (19.11.2020) Parlamentní dění objektivem poslankyně ČNR Dagmar Hochové (19.11.2020) Parlamentní dění objektivem poslankyně ČNR Dagmar Hochové (19.11.2020) Parlamentní dění objektivem poslankyně ČNR Dagmar Hochové (19.11.2020) Parlamentní dění objektivem poslankyně ČNR Dagmar Hochové (19.11.2020)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)