Příkaz vedoucího KPS č. 11/2020

12. 10. 2020

Příkaz vedoucího KPS k zabezpečení usnesení Vlády ČR pro řešení vzniklé krizové situace a přijetí krizových opatření

prikaz_2020_11.pdf (Dokument PDF, 213 KB)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)