Sněmovna schválila zavedení distanční výuky do škol

19. 8. 2020

Na pořadu byl také zákon o způsobech hlasování pro voliče v karanténě. Sněmovna se zabývala také situací v Bělorusku a odsoudila násilné a nepřiměřené policejní zásahy vůči běloruským občanům.

Celé znění Sněmovnou přijatého usnesení k situaci v Bělorusku. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR:

  1. Odsuzuje násilné a zjevně nepřiměřené policejní zásahy vůči běloruským občanům, protestujícím proti nedemokratickému a neférovému průběhu prezidentských voleb v jejich zemi. Svoboda slova a shromažďování je základním lidským právem, jehož násilné potlačování nesmí mít v evropském prostoru místo.
  2. Vyjadřuje solidaritu s rodinami usmrcených, stejně jako se zraněnými a mučenými běloruskými občany, požaduje propuštění politických vězňů, jakož i vyšetření osudů nezvěstných osob a nezávislé vyšetření represí ze strany běloruského režimu.
  3. Podporuje pozici vlády České republiky a kroky, které v souvislosti se situací v Bělorusku učiní. 

V úvodu dnešní schůze složila poslanecký slib nová poslankyně ANO Irena Blažková. Nahradila svého stranického kolegu Petra Vránu, který složil mandát kvůli tomu, že kandiduje v letošních podzimních senátních volbách v přerovském volebním obvodu. Ještě před složením slibu projednal vznik jejího mandátu mandátový a imunitní výbor. Osvědčení o svém zvolení I. Blažková převzala minulý týden.

Speciální zákon, který umožní lidem v karanténě kvůli koronaviru hlasovat v říjnových senátních a krajských volbách, podpořila i opozice, s jejímiž představiteli se ministerstvo vnitra na podobě předlohy předem dohodlo. Zákon má lidem v nařízené karanténě umožnit hlasovat z auta na vyčleněných místech nebo si vyžádat příjezd speciální volební komise s přenosnou volební urnou. Norma počítá také se zvláštními volebními okrsky v sociálních či zdravotnických zařízeních, která budou v karanténě.

Možnost speciálního hlasování se bude podle předlohy týkat pouze lidí, kteří budou mít v době voleb nařízenou karanténu či izolaci hygienou nebo lékařem. Je jich aktuálně zhruba 5000. Ti, kteří budou v preventivním ochranném opatření, například po návratu z ciziny, na volebním právu omezeni nebudou, budou tedy moci přijít hlasovat ke komisi ve svém volebním okrsku.

Sněmovna návrh svého místopředsedy Vojtěcha Pikala (Piráti) do předlohy doplnila výslovné ustanovení, podle něhož cesta k volbám nebude porušením uložené karantény.

Na takzvaných drive-in volebních stanovištích budou moci lidé v nařízení karanténě hlasovat pouze z automobilů. Stanoviště mají být k dispozici na 78 místech, po jednom v každém okrese. Hlasovat tak bude možné ve středu 30. září v čase od 07:00 do 15:00. Pokud by se v takovém případě na někoho nedostalo, komise by počkala na všechny čekající ve frontě. Stanoviště bude obsluhovat vždy trojice vojáků a odborný zapisovatel. Speciální komise vyškrtne voliče z drive-in stanoviště ze stálého seznamu voličů, aby nemohl znovu volit v pátek či sobotu.

Voliči v karanténě, kteří nemohou automobilem dorazit, by se měli do čtvrtečního večera ohlásit na krajském úřadě. Ve standardních dnech voleb by se pak za nimi dostavila komise v ochranných prostředcích a s přenosnou urnou. Výjezdy bude zajišťovat stejná jednotka jako drive-in stanoviště.

Stejná skupina případně zajistí i hlasování v pobytových zařízeních sociálních či zdravotních služeb, na která by byla uvalena karanténa. Tam má být hlasování od čtvrtka volebního týdne od 07:00 do pátku volebního týdne do 20:00. Hlasy ze všech mimořádných způsobů se budou sčítat dohromady. V každém kraji k tomu bude zřízena speciální komise.

Schválená změna školského zákona ukládá dětem povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky. Formu výuky na dálku nestanoví, škola ji má přizpůsobit podmínkám žáka.

Novela je reakcí na epidemii covidu-19, kvůli níž byly školy uzavřeny od poloviny března, některé až do června. Povinná výuka na dálku se má týkat krizového stavu podle krizového zákona nebo uzavření škol z nařízení ministerstva zdravotnictví či krajské hygienické stanice. Nebude se vztahovat pouze na epidemii koronaviru, ale na různé krizové situace, které by mohly nastat.

Školy budou muset podle zákona zakotvit podmínky distanční výuky do školních řádů. Upravit v nich mají podle ministerstva i způsoby hodnocení nebo omlouvání z výuky, pokud se jí žák například z důvodu nemoci nemůže zúčastnit.

Vláda v důvodové zprávě uvádí, že distanční výuka se nemusí týkat pouze situací souvisejících s epidemií. Krizový zákon předpokládá vyhlášení krizového stavu a následné přijímání krizových opatření i z jiných důvodů, například živelních pohrom a podobně. "Toto není covidová jednorázová novela, je to záležitost, kdy jsme díky covidu zjistili, že tato věc v zákoně není vůbec upravena, a upravujeme ji pro různé možné situace, které mohou v budoucnu nastat nejenom v souvislosti s covidem-19," řekl poslancům ministr školství Robert Plaga (ANO).

Mateřská škola bude povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Bude ho muset spustit tehdy, pokud do školky nebude moc přijít víc než polovina dětí, kterých se povinná předškolní výchova týká. A to buď nadpoloviční většina takových dětí z celé školky, z odloučeného pracoviště, nebo z jedné třídy, pokud ji tvoří pouze předškoláci s povinnou výukou.

Distanční výuka se nebude týkat dětí v mateřské škole, pro něž není předškolní vzdělávání povinné. Povinně chodí jeden rok do mateřských škol předškoláci. Na dálku se nebudou muset vzdělávat ani žáci v jazykových a základních uměleckých školách.

Škola bude muset přizpůsobit distanční vzdělávání potřebám každého jednotlivého žáka. Důvodová zpráva popisuje, že pokud žák nebo student nemá doma počítač, musí škola využít jiný způsob vzdělávání. Například si žák vyzvedne učivo a úkoly ve škole nebo se se školou spojí telefonicky. Vláda upozorňuje, že i při distanční výuce jsou děti, žáci a studenti povinni se takto vzdělávat, protože i v tomto případě trvá období školního vyučování a školáci nemají prázdniny.

 

 Sněmovna schválila zavedení distanční výuky do škol (19.08.2020) Sněmovna schválila zavedení distanční výuky do škol (19.08.2020) Sněmovna schválila zavedení distanční výuky do škol (19.08.2020) Sněmovna schválila zavedení distanční výuky do škol (19.08.2020) Sněmovna schválila zavedení distanční výuky do škol (19.08.2020) Sněmovna schválila zavedení distanční výuky do škol (19.08.2020)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)