Sbírka starých tisků Parlamentní knihovny

13. 8. 2020

Sbírka starých tisků Parlamentní knihovny byla v roce 2000 prohlášena Ministerstvem kultury za kulturní památku. Nabízíme krátkou filmovou prohlídku jejími nejvzácnějšími exempláři.

Historie Parlamentní knihovny sahá hluboko do 19. století. Nejstarší doklady ji datují do roku 1858, kdy vznikla jako knihovna Zemského výboru v Čechách a následně sloužila poslancům Českého zemského sněmu. Starými tisky se rozumí knihy vytištěné mezi léty 1501 až 1800. Ve fondu starých tisků Parlamentní knihovny lze nalézt nejen tištěné, ale i rukou psané knihy. Nejvýznamnějším a nejstarším rukopisem v tomto fondu je český překlad tzv. „Saského zrcadla“ z let 1469-1470. Fond obsahuje rovněž řadu historických zákoníků již od poloviny 16. století jako například „Práva a zřízení zemská království Českého“ z roku 1550. Sbírka starých tisků Parlamentní knihovny byla v roce 2000 prohlášena Ministerstvem kultury České republiky za kulturní památku.

YouTube: https://youtu.be/7ZMymcgp5gU

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)