Sněmovna podpořila postoj vlády k plánu EK na podporu oživení evropských ekonomik po koronavirové krizi.

10. 7. 2020

Poslanci vyzvali premiéra Andreje Babiše  aby plán i jeho financování v závěrečném hlasování na Evropské radě podpořil. Více zde:

Poslanecká sněmovna:

- podporuje pozici vlády k Plánu na podporu oživení Evropy

- připomíná, že stabilizace evropského jednotného trhu je v bezprostředním ekonomickém i politickém zájmu České republiky

- podporuje směrování evropských fondů primárně do vzdělávání, inovací, infrastruktury a zvýšení konkurenceschopnosti České republiky prostřednictvím konvergence

- považuje za nezbytné, aby investice podporovaly zelenou a digitální transformaci a zlepšovaly infrastrukturní propojení Evropské unie

- vyzývá předsedu vlády, aby v rámci nástroje Next Generation EU v souladu se zájmy České republiky prosazoval navýšení prostředků do politiky soudržnosti a do Fondu pro spravedlivou transformaci

- vyzývá předsedu vlády, aby v souladu s rámcovou pozicí vlády prosazoval prodloužení období pro rozpočtové závazky, ideálně na celé sedmileté období

- vyzývá předsedu vlády, aby v závěrečném hlasování v Evropské radě podpořil Plán na podporu oživení Evropy a jeho financování

- vyzývá vládu, aby připravila vhodné podmínky pro snadné a spravedlivé čerpání evropských fondů

- vyzývá komisi, aby kromě podmíněnosti grantů a půjček brala v potaz i stav právního státu a důsledně kontrolovala, že čerpání fondů bude v souladu s právním řádem členských států

- ukládá předsedovi vlády, aby při vyjednávání o tzv. plánu obnovy při vyjednávání kompromisu prosadil zařazení jádra mezi čisté zdroje energie

- ukládá předsedovi vlády, aby při vyjednávání o tzv. plánu obnovy respektoval následující podmínky České republiky, a to změnit princip přerozdělování finančních prostředků podle údaje o nezaměstnanosti na parametr zohledňující skutečné důsledky koronavirové krize

 - v souvislosti s řešením ekonomických následků koronavirové krize vyzývá vládu, aby vypracovala studie dopadů navrhovaných opatření na úrovni Evropské unie, zejména návrh vycházející ze Zelené dohody pro Evropu na jednotlivé sektory české ekonomiky před tím, než dojde k závěrečnému schvalování těchto opatření."Sněmovna podpořila postoj vlády k plánu EK na podporu oživení evropských ekonomik po koronavirové krizi. (10.07.2020)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)