Nová sekce webu "Kultura a umění"

1. 7. 2020

Na web stránkách Poslanecké sněmovny byla vytvořena a zpřístupněna nová část, která je určena hlavně pro veřejnost.

Z textů a obrázků je možné se dozvědět zajímavosti o historii a architektuře sněmovních budov, které prošly vývojem od divadla přes sídlo Zemského sněmu až po sídlo České národní rady a Poslanecké sněmovny. Budov, v nichž se zároveň odrážejí dějiny státního uspořádání českých zemí.

Umělecká výzdoba sněmovních jednacích sálů a dalších reprezentačních prostor odpovídá poslání a významu sídla Poslanecké sněmovny – jako reprezentace české státnosti. A v nově vytvořené části webových stránek najdete i mnohé ukázky těchto děl.

Návštěvník si dále může prohlédnout mnoho fotografií interiérových doplňků a výzdob a "projít se" nejznámějšími místy Poslanecké sněmovny pomocí virtuální prohlídky.

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)