Výzva - návrhy kandidátů na volbu 2 členů RČRo - do 15. června

31. 5. 2020

Předseda PS vyzývá oprávněné instituce k podávání návhrů kandidátů na volbu 2 členů Rady Českého rozhlasu - do 15. června 2020.

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)