Sněmovna si připomněla Světový den autismu

2. 4. 2020

Ve dnech 2. -5. dubna se Sněmovna již jako tradičně rozsvícením modrého světla připojila k připomenutí Světového dne zvýšení povědomí o autismu

Od roku 2014 pořádá Platforma Naděje pro Autismus celorepublikovou osvětou kampaň “Česko svítí modře” ke zvýšení povědomí společnosti o podstatě autismu a života s ním. Kampaň obvykle trvá celý duben, začíná 2. dubnem, který OSN vyhlásila v roce 2008 jako Světový den zvýšení povědomí o autismu.

Lidé s autismem a jejich blízcí  se snaží být v rámci svých možností a schopností platnou součástí společnosti i v tomto pro všechny těžkém období. Opatření přijatá vládou ČR k omezení šíření koronaviru jako například uzavření škol, omezení pohybu na veřejnosti, nošení roušek, omezování provozu sociálních služeb aj. přinášejí do jejich životů zásadní a okamžité změny, na které se však z důvodu svého stavu nejsou vždy schopni hned na 100% adaptovat.
Světový den zvýšení povědomí o autismu se tak  v tomto kontextu stává příležitostí upozornit veřejnost na skutečnost, že v  jejich blízkém okolí může být rodina s dítětem či dospělý člověk na spektru autismu, kteří se potýkají s nemalými problémy, uvítali by pomoc s nákupem,  společnost dobrovolníka apod.

TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ: TZ Česko svítí modře 2020Sněmovna si připomněla Světový den autismu (2.04.2020)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)