Protiepidemická opatření v budovách PS

7. 5. 2021

S přihlédnutím ke zlepšování epidemiologické situace v ČR, avšak stále s ohledem na prevenci a ochranu před onemocněním COVID-19 platí i nadále některá omezení pro vstup do sněmovních objektů pro všechny osoby, které nejsou držiteli čipových identifikačních karet:

  • od pondělí 10. května jsou povolené pracovní návštěvy poslanců a zaměstnanců Kanceláře PS za podmínky, že se mohou pohybovat pouze v prostorách vyhrazených osobám, které přišly navštívit, a mohou se jako hosté účastnit tiskových konferencí v novinářském atriu 
  • znovu se otevře Informační středisko na Malostranském náměstí a Samostatné oddělení styku s veřejností pro přijímání podnětů a dotazů od občanů
  • od pondělí 17. května bude možné v rámci badatelské činnosti navštívit Parlamentní knihovnu a archiv a od pondělí 25. května bude v omezené kapacitě za dodržení předepsaných rozestupů otevřena galerie pro veřejnost v hlavním jednacím sále
  • rozhodnutí o přítomnosti odborné veřejnosti při jednáních výborů, podvýborů a komisí je v kompetenci těchto jednotlivých sněmovních orgánů 
  • podmínky pro akreditaci novinářů na akce ve sněmovních budovách naleznete v sekci tiskového střediska:

Nadále platí zákaz hromadných prohlídek a exkurzí, konání seminářů, konferencí a vernisáží výstav.

Stravovací (gastronomická) zařízení v Poslanecké sněmovně jsou provozována v souladu s aktuálními opatřeními na základě příslušných rozhodnutí vlády.

Všechny osoby přicházející do sněmovních objektů musí být připraveny předložit na požádání potvrzení o absolvování testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který není staršího data než z prvního pracovního dne v tom konkrétním kalendářním týdnu. Možné je předložit i potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotních služeb o tom, že osoba prodělala v posledních 90 dnech COVID-19 nebo předložit certifikát MZ ČR o očkování proti COVID-19, případně předložit prohlášení o negativitě při testování u svého zaměstnavatele nebo čestné prohlášení o negativním výsledku provedeného samotestu.

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví z 5. března platí povinnost všech zaměstnanců Kanceláře Poslanecké sněmovny zúčastnit se preventivního testování na přítomnost viru SARS-CoV-2. Podrobnosti stanovuje Příkaz vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny 7/2021 z 12. března.

Upozorňujeme, že podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví z 6. dubna platí v objektech Poslanecké sněmovny povinnost nosit respirátor třídy minimálně FFP2/KN 95 nebo zdravotnickou roušku. 

Tato opatření platí do odvolání.

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)