Historická socha prezidenta Masaryka se po desetiletích vrátila do Poslanecké sněmovny

12. 3. 2020

Poslanecká sněmovna se připojila k připomínkovým akcím 170. výročí narození prezidenta T. G. Masaryka mimořádným počinem.

Díky intenzivnímu výzkumu parlamentní historie se týmu specialistů Kanceláře Poslanecké sněmovny podařilo nalézt stopu existence po dlouhá léta zapomenuté skulptury prezidenta Osvoboditele, která se nyní do Poslanecké sněmovny vrací. Inaugurována byla ve čtvrtek 12. března 2020 v prostorách kanceláře předsedy Poslanecké sněmovny.

Při práci s prameny dokumentujícími původní výzdobu interiérů budovy Poslanecké sněmovny ve Sněmovní 4 v Praze, dříve budovy Senátu československého Národního shromáždění, sněmovní pracovníci z archivních dokumentů zjistili, že v reprezentačních prostorách předsedy Senátu byla instalována socha Tomáše Garrigua Masaryka. Jejím autorem byl Ladislav Šaloun a senátní kanceláří byla od autora pro tyto prostory objednána v roce 1922.

Socha byla v budově ve Sněmovní ulici umístěna až do června 1940, kdy byla demontována sochařem Otakarem Velinským a odvezena do Zbraslavi. Další zmínka o osudech tohoto uměleckého díla se objevuje až v letech 1990-1991, a to v souvislosti se zápůjčkou a později převodem jiné Masarykovy sochy, jejímž autorem je Jan Štursa a která v období první republiky dominovala jednacímu sálu Poslanecké sněmovny Národního shromáždění v Rudolfinu. Zatímco plastika Jana Štursy nalezla po jistých peripetiích využití na Pražském hradě, kde zdobí Rothmayerův sál, dílo Ladislava Šalouna zůstalo zapomenuto.

Nastalo pátrání po dalších osudech sochařského díla pro tehdejší Senát. Kancelář Poslanecké sněmovny se rozhodla ověřit, zda socha existuje a zda by bylo možné její zpětné umístění do původních prostor. Dílo bylo dohledáno v depozitářích Národní galerie a po dohodě obou institucí předáno zpět. Následovala fáze odborného zkoumání díla a jeho restaurování. Za účelem zpětné instalace byl nově vytvořen podstavec ze sliveneckého mramoru, neboť původní se nedochoval. Původcem ošetření díla a jeho současného dotvoření je akademický sochař doc. Pavel Míka.

Historické a poněkud atypické zpodobnění prvního prezidenta Československa je umístěno v reprezentačních prostorách předsedy Poslanecké sněmovny, kterým dodává na důstojnosti a zdůrazňuje demokratickou republikánskou tradici novodobého českého státu.

YouTube: https://youtu.be/lEyDb9ZCG0UHistorická socha prezidenta Masaryka se po desetiletích vrátila do Poslanecké sněmovny (12.03.2020) Historická socha prezidenta Masaryka se po desetiletích vrátila do Poslanecké sněmovny (12.03.2020) Historická socha prezidenta Masaryka se po desetiletích vrátila do Poslanecké sněmovny (12.03.2020) Historická socha prezidenta Masaryka se po desetiletích vrátila do Poslanecké sněmovny (12.03.2020) Historická socha prezidenta Masaryka se po desetiletích vrátila do Poslanecké sněmovny (12.03.2020)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)