Výzva předsedy PS v souvislosti s aktuální hrozbou šíření koronaviru

10. 3. 2020

V souvislosti s aktuální hrozbou šíření koronaviru se předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček obrátil s výzvou k jednotlivým poslancům a poslankyním, aby s ohledem na bezpečí své, svých kolegů a zástupců veřejnosti, s nimiž jsou v pracovním kontaktu, dodržovali určité zásady.

 Text výzvy:

 Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

 na základě debaty na dnešním grémiu Poslanecké sněmovny a po schůzce krizového štábu Kanceláře Poslanecké sněmovny, kterého jsem se také zúčastnil, bych vás rád informoval o situaci a současně vás vyzval ke spolupráci při plnění jednotlivých zaváděných opatření, abychom všichni společně předešli případnému shromáždění většího počtu lidí a nezvyšovali rizika nákazy:

1)      Vyzývám všechny poslance a poslankyně, aby zrušili své zahraniční cesty a žádné další neplánovali, a to nejméně do konce měsíce března,

2)      žádám všechny členy Sněmovny, aby se obrátili na své protějšky a zahraniční partnery, pokud v této době plánovali cestu do České republiky, a požádali je o zvážení své návštěvy v této době a o její odložení,

3)      žádám všechny poslankyně a poslance, aby maximálně omezili nebo případně úplně zrušili veškeré pracovní návštěvy a schůzky ve sněmovních budovách a totéž aby sdělili svým asistentům,

4)      vyzývám všechny poslance a poslanecké kluby, aby v maximální míře omezili pořádání tiskových konferencí,

5)      obracím se na všechny předsedy výborů Poslanecké sněmovny, aby si připravili jednání svých výborů v neveřejném režimu a aby na tuto skutečnost už předem upozornili v připravovaných pozvánkách.

 

Zároveň sděluji, že Kancelář Poslanecké sněmovny v souvislosti s omezením rizika nákazy:

  • ruší všechny individuální zahraniční pracovní cesty zaměstnanců (příp. zahraniční přijetí na úrovni zaměstnanců)
  • uzavírá informační centrum pro veřejnost, Parlamentní knihovnu a archiv PS pro externí uživatele a badatele a oddělení styku s veřejností pro návštěvníky; podněty a dotazy budou tato oddělení nadále vyřizovat pouze vzdáleně (telefon, e-mail).
  • redakce byly požádány, aby do sněmovního tiskového střediska vysílaly jen nejnutnější počty pracovníků médií k zajištění zpravodajství
  • zakazují se návštěvy za zaměstnanci s výjimkou nejnutnějších provozních potřeb
  • tajemníkům výborů a komisí se doporučuje v případě, že je pravděpodobné uzavření jednání výboru nebo komise pro veřejnost, informovat o této eventualitě už předem na pozvánce
  • doporučuje zaměstnancům, kteří z důvodů rodinné situace (karanténa, hlídání dětí z důvodu uzavření škol) potřebují zůstat mimořádně doma, aby se po projednání se svým vedoucím pracovníkem obrátili na samostatné oddělení personální, které jim pomůže momentální situaci vyřešit.

            Zároveň byla učiněna opatření k zajištění dostatečného množství dezinfekce, a to jak ve veřejných prostorách Poslanecké sněmovny, tak přímo v jednacím sále, kde je k dispozici u řečnického pultu.

 

                                                         Radek Vondráček, předseda Poslanecké sněmovny

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)