Zasedání PS OBSE ve Vídni

24. 2. 2020

Česká parlamentní delegace se zúčastnila Zimního zasedání Parlamentního shromáždění OBSE ve Vídni

Ve dnech 20. – 21. února 2020 se ve Vídni uskutečnilo 19. Zimní zasedání Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (PS OBSE).  Za ČR se zasedání zúčastnili tito členové Stálé delegace Parlamentu ČR do PS OBSE: poslankyně Karla Maříková (vedoucí Stálé delegace), poslanci Josef Hájek, Pavel Plzák a senátoři Jan Horník a Jan Žaloudík.

Hlavními tématy letošního jednání byly boj s anti-semitismem a netolerancí v regionu OBSE; problematika klimatických změn; mezinárodní spolupráce v oblasti lidských práv; a také otázka účinných mechanismů OBSE pro řešení dlouhotrvajících konfliktů.

Samotné zasedání zahájil projev předsedy PS OBSE Georga Tsereteliho a předsedy rakouské Národní rady Wolfganga Sobotky. Jako hlavní hosté se Zimního zasedání zúčastnili předseda OBSE Thomas Greminger a za současné albánské předsednictví OBSE Etjen Xhafaj, náměstek ministra pro evropské a zahraniční záležitosti Albánie.

V rámci zasedání proběhla schůze Stálého výboru, jednání tří hlavních výborů a řada doprovodných akcí.  Na závěrečném společném zasedání hlavních výborů zazněly zprávy zvláštních zpravodajů PS OBSE a předsedů Ad hoc výboru pro migraci a Ad hoc výboru pro boj s terorismem. Zprávy také prezentovali vedoucí nedávných volebních pozorovatelských misí na Ukrajině, v Uzbekistánu a Ázerbájdžánu.

Na okraj zasedání se uskutečnilo rovněž setkání poslanců a senátorů ze zemí V4, které tentokrát organizovala Česká republika jakožto předsednická země.  Za českou delegaci do PS OBSE s úvodním proslovem vystoupila vedoucí delegace poslankyně Karla Maříková.  Mimo jiné v něm konstatovala, že spolupráce zemí Visegradské skupiny je nadále velmi důležitá pro koordinaci a prosazování podobných názorů členských států a v této souvislosti ocenila již tradiční spolupráci zemí V4 při přípravě pozměňovacích návrhů k rezolucím Parlamentního shromáždění OBSE.

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) je největší regionální organizací, která se zabývá problematikou mezinárodní bezpečnosti. Sdružuje 57 členských států z Evropy, střední Asie a Severní Ameriky. Všechny orgány OBSE, včetně jejího Parlamentního shromáždění, byly vytvořeny na základě Pařížské charty pro novou Evropu, která byla přijatá na Pařížském summitu v roce 1990. První zasedání Parlamentního shromáždění se konalo v Budapešti v r. 1992.

Zimní zasedání PS OBSE dává každoročně příležitost pro parlamentáře z celého regionu OBSE k diskusi s čelními představiteli této organizace o důležitých tématech vztahujících se k jejím závazkům a hodnotám. Během jednání se připravují hlavní rezoluce, které budou projednány na Výročním zasedání PS OBSE, které se letos v červenci uskuteční v San Marinu.



Zasedání PS OBSE ve Vídni (24.02.2020) Zasedání PS OBSE ve Vídni (24.02.2020) Zasedání PS OBSE ve Vídni (24.02.2020) Zasedání PS OBSE ve Vídni (24.02.2020) Zasedání PS OBSE ve Vídni (24.02.2020)

Navigace sekce Poslanecká sněmovna



ISP (příhlásit)