Členové meziparlamentní skupiny přátel ČR - Brazílie jednali s velvyslankyní Brazílie v ČR Sandrou Lang Linkensederovou

24. 1. 2020

O výsledcích dosud uskutečněných podnikatelských misí do Brazílie, kterých se osobně účastnil předseda meziparlamentní skupiny přátel ČR – Brazílie poslanec Pavel Juříček, hovořili při jednání s velvyslankyní Brazílie v ČR Sandrou  Lang Linkensederovou dne 14. ledna 2020 i další členové této meziparlamentní skupiny Jan Bauer, Petr Pávek a Radim Fiala. P. Juříček nejprve zdůraznil uplatnění úspěšných vědeckých projektů v praxi a jmenoval konkrétní příklady úspěšných zahraničních obchodních případů a připravované projekty Brasilia, včetně proběhlých setkání s předními představiteli státu a vyjednání spolupráce na poli vzdělávání (např. zajištění roční stáže 20 studentů do ČR). Přiblížil jednotlivé rozhovory během první loňské zahraniční mise do Brazílie, která se uskutečnila ve dnech 10. - 14. února 2019 a kdy bylo definováno cca 13 konkrétních projektů vzájemné spolupráce mezi oběma zeměmi. Následovala další podrobná jednání, na jejichž základě bylo pojmenováno 5 prioritních oblastí pro spolupráci s obchodními partnery s podporou ekonomické diplomacie ČR.

            P. Juříček dále informoval, že v průběhu dubnové cesty do Brazílie se konkretizoval zájem hostitelské země o spolupráci se třemi hlavními firmami – například pro TATRA, a.s., obranný průmysl (s důrazem na osmikolky, motorové mosty, vyprošťovací vozy nebo vakcíny pro vojenské účely apod.). Poté podrobně sdělil výsledky listopadové mise z roku 2019, která byla zahájena ve 3 státech a v centrále obranného průmyslu. Popsal výstavbu továrny TATRA v Ponta Grosso, která bude dokončena již v dubnu letošního roku. Dále se hovořilo o myšlence vzniku státní organizace – česko-brazilské obchodní komory. V této souvislosti též informoval o návrhu investičních pobídek pro české firmy. Na závěr poslanec Pavel Juříček popsal jednotlivé kroky, které by měly vést k vyjednání nové mezivládní smlouvy o výzkumu a vývoji mezi Brazílií a ČR.

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)